Wat doet Nederland?

Nederland doet mee aan de ‘geruststellende maatregelen’ voor de Oost-Europese bondgenoten. Wat levert Defensie?

Blik op kazerneterrein Rukla Barracks.
Blik op kazerneterrein Rukla Barracks.

Versterken Europese oostgrens

Defensie levert een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen, de zogeheten enhanced Forward Presence (eFP). Het gaat om 270 militairen voor een multinationale battlegroup. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De militaire versterking aan de Europese oostgrens telt 4 multinationale bataljons. Behalve in Litouwen zijn ze ook gestationeerd in Estland, Letland en Polen. De troepen voor de bataljons komen uit 18 NAVO-landen en wisselen elkaar af.

Luchtruimbewaking Baltische Staten

Civiele en militaire vliegtuigen die zich niet houden aan de internationale afspraken worden onderschept en het luchtruim uit begeleid. Nederland bewaakt het luchtruim van de Baltische Staten afwisselend met 16 andere NAVO-bondgenoten onder de naam Baltic Air Policing. Ze werken zo aan de gezamenlijke verdediging.

Snelle reactiemacht

Nederland draagt bij aan de NATO Response Force en daarbinnen de Very High Readiness Joint Taks Force, ook wel flitsmacht genoemd. Daarnaast kunnen de Oost-Europese bondgenoten rekenen op steun van snel inzetbare eenheden van de EU.

Oefenen

Defensie oefent in Oost-Europa. Met Bison Drawsko in Polen trainde de landmacht in februari 2017 samen met bondgenoten een grootschalig gevecht op het hoogste niveau. Verder doet Nederland mee met de marine-oefening Baltops in de Baltische Zee en gevechtsoefening Spring Storm in Estland.