Wat doet Nederland?

Nederland doet mee aan de ‘geruststellende maatregelen’ voor de Oost-Europese bondgenoten. Wat levert Defensie?

Blik op kazerneterrein Rukla Barracks.
Blik op kazerneterrein Rukla Barracks.

Versterken Europese oostgrens

Defensie levert vanaf 2017 een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen, de zogeheten enhanced Forward Presence (eFP). Vanaf 2022 gaat het om 300 militairen voor een multinationale battlegroup. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De militaire versterking aan de Europese oostgrens telt 4 multinationale bataljons. Behalve in Litouwen zijn ze ook gestationeerd in Estland, Letland en Polen. De troepen voor de bataljons komen uit 18 NAVO-landen en wisselen elkaar af.

Voorzien in specifieke behoeften

De 300 militairen die aanwezig zijn in Litouwen kan Defensie uitbreiden met extra of experimentele militaire capaciteit. Defensie heeft een mandaat om 50 militairen per (gedeelte van een) rotatie in te zetten. Deze inzet is afhankelijk van de specifieke behoeften van de multinationale battlegroup. Denk hierbij aan defensieve (cyber)specialisten, inlichtingen-, bewakings- en verkenningscapaciteit, een robotiseringseenheid of een eenheid met kennis van chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen (CBRN).

Hybride dreigingen

Rusland blijft actief met cyberaanvallen en desinformatiecampagnes in de Baltische staten. Zij proberen zo het vertrouwen in de eigen autoriteiten en de NAVO-aanwezigheid te ondermijnen. Met deelname aan eFP levert Defensie niet alleen een bijdrage aan de veiligheid in de regio, maar doet zij ook veel ervaring op in het opereren binnen hybride dreigingen.

Luchtruimbewaking Baltische Staten

Civiele en militaire vliegtuigen die zich niet houden aan de internationale afspraken worden onderschept en het luchtruim uit begeleid. Nederland bewaakt het luchtruim van de Baltische Staten afwisselend met 16 andere NAVO-bondgenoten onder de naam Baltic Air Policing. Ze werken zo aan de gezamenlijke verdediging.

Snelle reactiemacht

Nederland draagt bij aan de NATO Response Force en daarbinnen de Very High Readiness Joint Taks Force, ook wel flitsmacht genoemd. Daarnaast kunnen de Oost-Europese bondgenoten rekenen op steun van snel inzetbare eenheden van de EU.