Toegankelijkheid

Defensie.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom moeten overheidssites voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. Dat is bepaald in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De overheidssites moeten over de toegankelijkheidseisen verantwoordelijkheid afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Hoe zorgen we voor een toegankelijke website?

Wij zorgen voor een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Daarnaast gebruiken we software, zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

  • Alle toegankelijkheidseisen uit de norm WCAG 2.1 gelden voor de pdf-bestanden op Defensie.nl. Het streven van Defensie.nl is om alle pdf-bestanden volgens de norm WCAG 2.1 aan te bieden. Voor een groot deel van de pdf-bestanden is dat nog niet het geval.
  • Defensie.nl past oude documenten niet aan de toegankelijkheidseisen aan. Alleen als deze veel bekeken worden of als het om een beschrijving gaat van een handeling  die de bezoeker moet uitvoeren.
  • De meeste video's zijn niet toegankelijk. Defensie.nl is bezig alle video's te ondertitelen en onderzoekt de mogelijkheden voor audiobeschrijving.
  • Technische toegankelijkheidsproblemen lost Defensie op dit moment niet op. Daarvoor wacht ze op de herbouw van het Platform Rijksoverheid Online op toegankelijke wijze. Dit gebeurt via de Dienst Publiek & Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken.

In de toegankelijkheidsverklaring van www.defensie.nl staat op welke punten de website niet voldoet.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met Defensie.nl.

Status toegankelijkheidslabel van Defensie.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.