Militaire steun aan Oekraïne

Nederland geeft militaire steun aan Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Defensie stuurt materieel, geeft training aan Oekraïense militairen en verricht onderhoud. Daarnaast zet Nederland forensische opsporingsteams in voor het verzamelen van bewijs van oorlogsmisdaden.

Vanaf februari 2022

De militaire steun vanuit Nederland begon in februari 2022 toen Rusland steeds meer militairen naar de grens met Oekraïne stuurde. Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Voor Nederland is het belangrijk dat Oekraïne de oorlog niet verliest. Het kabinet vindt het daarom erg belangrijk om steun te blijven geven aan het versterken van de Oekraïense strijdkrachten.

Gevolgen voor Nederlandse krijgsmacht

Elke keer wordt goed gekeken wat Oekraïne nodig heeft, en wat Nederland kan bieden. Nederland houdt bijvoorbeeld goed in de gaten dat er genoeg militair materieel in Nederland overblijft. En dat er genoeg instructeurs blijven voor Nederlandse militairen.

De militaire leveringen aan Oekraïne hebben invloed op de operationele gereedheid van Defensie, maar de gevolgen zijn tot nu toe als acceptabel beoordeeld.

Waar leveringen invloed hebben op de eigen gereedheid, probeert Defensie die zo snel als mogelijk weer te versterken. Het geld hiervoor komt niet uit de Defensiebegroting. Het wordt betaald vanuit de algemene middelen van de Rijksbegroting en vanuit een Europees fonds, de zogenoemde European Peace Facility.

Niet-militaire steun

Naast militaire steun helpt Nederland ook op andere manieren, zoals humanitaire steun. Het helpt de slachtoffers van de oorlog, zowel in Oekraïne als in buurlanden. Nederland helpt ook met geld voor landbouw en herstelwerkzaamheden. Ook steunt Nederland onderzoek naar schendingen van mensenrechten en humanitair oorlogsrecht.