Forensisch en opsporingsteam terug na onderzoek oorlogsmisdaden in Oekraïne

Het forensisch en opsporingsteam (FO-team) is terug uit Oekraïne en zojuist geland op Vliegbasis Eindhoven. De circa 40-koppige groep bestond onder anderen uit specialisten van de marechaussee. Het team deed de afgelopen 6 weken onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden. Dat gebeurde sinds mei 2022 voor de vierde keer, op verzoek van Oekraïne.

Het Nederlandse FO-team bestond naast de marechaussees uit experts van andere defensieonderdelen. De teamleden hadden onder meer tot taak sporen op de crime scene veilig te stellen. De verzamelde bewijslast gaat naar het Internationaal Strafhof (ICC). Dat bepaalt of er oorlogsmisdadigers worden vervolgd.

Eerdere onderzoeken

In mei vorig jaar ging een FO-team voor het eerst een aantal weken naar Oekraïne, enkele maanden nadat Rusland er was binnengevallen. Eind vorig jaar volgde een tweede team en april dit jaar een derde.

Net als voorgaande keren was de inzet ook nu niet zonder risico. In Oekraïne wordt nog altijd hevig gestreden.

Het kabinet wil inbreuken op de internationale rechtsorde niet onbestraft laten. Het FO-team leverde daar namens Nederland een belangrijke bijdrage aan.