Waarde van militaire steun aan Oekraïne passeert 1 miljard euro

De totale waarde van de Nederlandse militaire steun aan Oekraïne is de € 1 miljard gepasseerd. Het gaat inmiddels om circa € 1,07 miljard. Dat heeft minister Kajsa Ollongren vandaag aan de Tweede Kamer gemeld.

Bij de laatste update in december bedroeg de totale waarde € 987 miljoen. Sindsdien zijn onder meer nog materieel en commercieel verworven militaire goederen naar Oekraïne gegaan.

De totale vervangingswaarde van het materieel bedraagt inmiddels € 771,3 miljoen. Defensie wil dit materieel waar nodig zo spoedig mogelijk weer aanvullen of vervangen.

Onder het huidige totaalbedrag vallen bijvoorbeeld het militaire steunpakket van € 120 miljoen en bijdragen aan verschillende fondsen.

Effecten gereedheid

Defensie beoordeelt de effecten van de geleverde steun op de gereedheid van de Nederlandse strijdkrachten, gezien de huidige omstandigheden, als acceptabel. Ook bij toekomstige verzoeken blijft er aandacht voor de effecten op de gereedheid.

Wel ziet het kabinet in dat blijvende ondersteuning van Oekraïne en verdere leveringen uit (operationele) voorraden consequenties kunnen hebben. Dat geldt voor de eigen gereedstelling, inzet en het realisatievermogen van andere verwervingsprojecten.

Defensie werkt daarom aan een plan over de manier waarop het militaire steun aan Oekraïne op de langere termijn gaat vormgeven. Dit moet ervoor zorgen dat het effect op de nationale militaire slagkracht wordt geminimaliseerd.