Defensie betrokken bij coördinatiecentrum vluchtelingenspreiding

Defensie heeft geholpen bij het opzetten van het Landelijk Coördinatiecentrum Vluchtelingen Spreiding (LCVS). Het ging om 2 militairen die vanuit hun uitzendervaring konden adviseren. Het LCVS is sinds dit weekend operationeel en zorgt voor een betere verdeling van Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Tot 1 april levert Defensie 2 militairen voor de dagelijkse aansturing. Dat gebeurt in een roulatieschema met civiele collega’s.

Veiligheidsregio’s kunnen een beroep doen op het coördinatiecentrum als de opvanglocaties in hun gemeenten vol zijn. Het LCVS dat overzicht houdt op beschikbare plekken probeert vluchtelingen dan in een andere regio onder te brengen. In dat geval zorgt het ook voor het vervoer naar de nieuwe locatie.

Het LCVS heeft eenzelfde structuur als het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding tijdens de coronacrisis. Ook daarvan stonden toen militairen aan de basis.