Copyright

De inhoud van deze website mag vrij hergebruikt worden, behalve voor commercieel gebruik of wanneer anders staat vermeld. Bij hergebruik geldt altijd het privacy- en portretrecht.

Defensie gebruikt voor de inhoud van deze website de Creative Commons Non Commercial-verklaring (CC NC). Dit houdt in dat Defensie iedere vorm van hergebruik goed vindt, behalve als op de website anders staat vermeld of als een van de volgende punten van toepassing is:

  • Octrooi- en merkrechten.
  • Rechten van anderen, zoals privacy- of portretrecht. Voor gebruik van afbeeldingen van personen geldt de AVG en gelden dus strikte regels.
  • Commercieel gebruik. Defensie geeft geen toestemming voor het vrij gebruik van beeldmateriaal voor commerciële doeleinden. Hiervoor moet altijd toestemming worden gevraagd via mcd@mindef.nl.

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. Het ministerie van Defensie stelt er wel prijs op als bij beeldmateriaal (foto en video) de naam ‘Ministerie van Defensie’ als bron wordt vermeld (behalve wanneer anders aangegeven). Bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat het Ministerie van Defensie het zonder meer eens is met de strekking van het afgeleide werk.