Landmachtmilitairen voor NAVO naar Roemenië

Nederland levert een militaire bijdrage van zo’n 200 militairen voor een NAVO-battlegroup in Roemenië. De Nederlanders worden naar verwachting deze zomer gelegerd op een militaire basis in Cincu, in het midden van het land. Ze maken er in beginsel 12 maanden deel uit van de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid.

Vergroot afbeelding Bepakte landmachtmilitairen lopen naar gereedstaande helikopter.
Landmachtmilitairen bereiden zich voor om te worden ingezet voor de NAVO.

Deze luchtmobiele eenheid van compagniesgrootte wordt ondergebracht in een door Frankrijk geleide battlegroup van rond de 900 militairen. Mogelijk gaat een aparte genietaakteam van zo'n 85 militairen volgende maand al naar Roemenië. De genisten maken geen deel uit van de battlegroup maar helpen bij het gereedmaken van de locatie. Dat duurt naar verwachting ongeveer een half jaar. Dit is afhankelijk van de Franse planning en de mogelijke behoefte aan geniecapaciteit.

NAVO-versterking oostflank

Door de aanwezigheid in Roemenië en de oefeningen die de militairen daar uitvoeren, draagt de eenheid bij aan de afschrikking door de NAVO. De militairen kunnen snel in actie komen om het NAVO-verdragsgebied te beschermen mocht dat nodig zijn. De inzet draagt ook bij aan de geruststelling van de NAVO-bondgenoten in de regio. Door de Russische inval in Oekraïne en de gevolgen hiervan voor de veiligheidssituatie in Europa herziet de NAVO de collectieve verdedigingsfunctie en versterkt de oostflank. De bondgenoten stemden zodoende begin april in met de stationering van battlegroups in Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Slowakije.

Onder commando van Supreme Allied Commander Europe

Ook de battlegroup in Roemenië valt straks onder het commando van de Supreme Allied Commander Europe (SACEUR). Dit is vergelijkbaar met de huidige aansturing van enhanced Forward Presence (eFP) in Litouwen. Dit houdt in dat SACEUR besluiten kan nemen over verplaatsing en inzet van deze eenheden zonder verdere toestemming van de betreffende landen. Daarbij handelt SACEUR binnen de door de NAVO-bondgenoten gestelde kaders.

Nederlandse militairen hebben inmiddels een verkenningsmissie uitgevoerd. Hierbij is onder meer gekeken naar de lokale omstandigheden, de afspraken en taakverdeling met Frankrijk en Roemenië. Volgende maand volgt een tweede verkenning om de laatste details af te stemmen.

Nederlandse bijdragen in Oost-Europa

Nederland heeft de militaire aanwezigheid voor de NAVO in Oost-Europa sterk uitgebreid. Direct na de start van de oorlog in Oekraïne, zette de luchtmacht meerdere gevechtstoestellen (F-35 en F-16) in vanuit Nederland voor Air Policing taken boven de oostflank van het verdragsgebied. Nu zijn er 4 F-35's gestationeerd in Bulgarije die tot en met eind mei het luchtruim bewaken. Op zee voert Nederland het commando over een van de permanente reactiemachten van de NAVO en levert daaraan een fregat. Ook levert de marine een mijnenjager aan een ander NAVO-vlootverband. Verder heeft de krijgsmacht onlangs de Patriots ontplooid naar Slowakije. Tot slot neemt de landmacht al meer dan 5 jaar deel aan de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid in Litouwen. Vanaf deze zomer komt daar de inzet van eFP Roemenië dus nog bij.