Militaire bijdrage aan NAVO in 2023

Nederland levert ieder jaar militaire capaciteit aan de NAVO, zoals schepen, vliegtuigen en landmachteenheden. Dat hoort bij de eerste hoofdtaak van Defensie: beschermen van het eigen grondgebied en dat van (NAVO)-bondgenoten.

Als de NAVO erom vraagt levert Nederland ook militaire capaciteit aan de NATO Response Force (NRF) en het NATO Readiness Initiative (NRI). Dit gebeurt pas als de Noord Atlantische Raad (NAR) van de NAVO dat beslist, en alleen als alle lidstaten (dus ook Nederland) daarmee instemmen.

NATO Response Force (NRF)
De NRF is de snelle reactiemacht van de NAVO en bestaat uit:

 • Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). De VJTF is het snelst inzetbaar en wordt ook wel flitsmacht genoemd.
 • Initial Follow-on Forces Group (IFFG). De IFFG is minder snel inzetbaar dan de VJTF en bestaat uit eenheden die de VJTF kunnen versterken.
 • Follow-on Forces Group (FFG). De FFG heeft vooraf geen vastgestelde reactietijd.

NATO Readiness Initiative (NRI)
De NRI is er voor het vergroten van de NAVO-pool van eenheden met een ‘verhoogde paraatheid’.

Verdediging NAVO-bondgenootschap
De verdediging van het bondgenootschap richt zich op dit moment voor een groot deel op het ondersteunen van afschrikking tegen Rusland en geruststelling van de oostelijke NAVO-lidstaten. Meer daarover staat op de pagina Versterking oostflank NAVO-gebied.

Hieronder volgt een opsomming van de militaire capaciteiten die Defensie in 2023 inzet, stand-by heeft staan (NRF) en onder verhoogde paraatheid heeft gesteld (NRI). Daarnaast levert Nederland een militaire bijdrage aan andere NAVO-missies zoals die in Irak.

Deze pagina is 21 februari 2023 voor het laatst bijgewerkt.

Nederlandse NAVO-inzet 2023

 • NAVO-vlootverband SNMG1
  Nederland levert 1 fregat met een NH90-boordhelikopter. Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) is een van de permanente maritieme reactiemachten van de NAVO en staat in 2023 onder commando van Duitsland.

 • NAVO-vlootverband SNMG2
  Nederland levert 1 fregat. SNMG2 is een van de permanente maritieme reactiemachten van de NAVO en staat in 2023 onder commando van de Verenigde Staten.

 • NAVO-vlootverband SNMCMG1
  1 mijnenjager bij de Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG1). Dit is een van de permanente mijnenbestrijdingstaakgroepen van de NAVO.

 • NAVO-vlootverband SNMCMG2
  1 mijnenjager bij de SNMCMG2. Dit is een van de permanente mijnenbestrijdingstaakgroepen van de NAVO.

 • Quick Reaction Alert
  Als onderdeel van NATO Air Policing bewaakt Nederland afwisselend (per kwartaal) met België het Benelux-luchtruim. De F-16’s staan 24/7 klaar om ongeïdentificeerde toestellen te onderscheppen.

 • eFP Litouwen
  Nederland draagt sinds februari 2017 met ongeveer 250 militairen bij aan de enhanced Forward Presence (eFP) van de NAVO in Litouwen, Het mandaat loopt tot minimaal eind 2024 en Nederland zet vanaf medio 2022 tot maximaal 350 militairen in.

 • Guardian Lightning
  Nederland zet van 1 februari tot en met 31 maart 2023 8 F-35-gevechtsvliegtuigen in boven Oost-Europa. Zij bewaken het luchtruim vanuit Polen en voeren Air Policing en Vigilance activiteiten uit.

 • Multinational Air Missile Defence Task Force
  Nederlands personeel maakt onderdeel uit van de Multinational Air Missile Defence Task Force tot eind 2023.

 • eFP Roemenië
  Nederland zet vanaf de zomer 2022, voor 12 maanden 3 keer een rotatie in van 200 landmachtmilitairen binnen de door Frankrijk geleide battlegroup in centraal Roemenië.

Stand-by voor de NATO Response Force

 Voor de VJTF en IFFG  van de NATO Response Force heeft Nederland in 2023 stand-by staan:

 • 1 amfibisch transportschip, inclusief landingsvaartuigen en 2 helikopters. Aan boord van dit transportschip levert Defensie ook medische capaciteit.
 • 1 fregat.
 • 1 onderzeeboot.
 • 1 duikteam van de Explosieven Opruimingsdienst.
 • 2 landgebonden HUMINT (Human Intelligence)- en PSYOPS- (Psychological Operations) eenheden.
 • Meerdere eenheden voor de (DEU/NLD/NOR) brigade, waaronder een Nederlandse bataljonstaakgroep en een Duits/Nederlandse luchtverdedigingseenheid. Samen ongeveer 1.500 Nederlandse landmachtmilitairen.

Stand-by voor de NATO Readiness Initiative 

Voor het NRI staat Nederland in 2023 stand-by met:

 • 1 bataljonstaakgroep (1.200 militairen).
 • F-35-jachtvliegtuigen.
 • Onbemande vliegcapaciteit MQ-9 Reaper (niet bewapend).
 • 1 mijnenjager.

Weergave Nederlandse NAVO-bijdrage 2023 in infographic