Het werk van de krijgsmacht kan voor overlast zorgen. Bijvoorbeeld tijdens oefeningen of in het verkeer. U kunt dan een klacht indienen en bij schade een schadeclaim. Ook het gedrag van medewerkers kan reden zijn voor een klacht of melding van ongewenst gedrag.