Gezondheidsonderzoeken onder Defensiepersoneel

Het ministerie van Defensie laat soms een gezondheidsonderzoek uitvoeren. Zo zijn de gezondheidsrisico’s onderzocht van het schoonmaakmiddel PX-10. Momenteel onderzoekt het RIVM de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan chroom-6.

Het RIVM heeft ook eerder onderzoek gedaan naar leukemie onder militairen die op missie naar de Balkan zijn geweest. Uit dat onderzoek is gebleken dat onder deze groep geen verhoogd risico op kanker is.

Andere gezondheidsklachten? Neem contact op

Denkt u gezondheidsklachten te hebben door het werken met gevaarlijke stoffen of materieel bij Defensie? Neem dan contact op.

Personeel nu in dienst

Werkt u op dit moment bij Defensie? Dan kunt u contact opnemen met uw bedrijfsarts of de arbodienst.

Oud-medewerkers

Heeft u bij Defensie gewerkt maar nu niet meer? Dan kunt u contact opnemen met het Zorgloket Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers van het ABP.

Telefoon: (045) 579 80 05
E-mail: brdteamzc@abp.nl