Gezondheidsrisico’s door werken met gevaarlijke stoffen

Defensiepersoneel kan bewust of onbewust in contact komen met gevaarlijke stoffen. Dit kan leiden tot risico’s voor de gezondheid. Op deze pagina leest u over enkele risico’s, maatregelen en gezondheidsonderzoeken. En ook hoe de Nederlandse Arbeidsinspectie toezicht houdt op hoe Defensie haar personeel beschermt tegen gevaarlijke stoffen.

Andere gezondheidsklachten? Neem contact op

Denkt u gezondheidsklachten te hebben door het werken met gevaarlijke stoffen of materieel bij Defensie? Neem dan contact op.

Personeel nu in dienst

Werkt u op dit moment bij Defensie? Dan kunt u contact opnemen met uw bedrijfsarts of de arbodienst.

Oud-medewerkers

Heeft u bij Defensie gewerkt maar nu niet meer? Dan kunt u contact opnemen met het Zorgloket Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers van het ABP.

Telefoon: (045) 579 80 05
E-mail: brdteamzc@abp.nl