Klacht Centraal Militair Hospitaal (CMH)

Het CMH probeert u en uw bezoek zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris.

Contact met de klachtenfunctionaris

Centraal Militair Hospitaal
t.a.v. Klachtenfunctionaris CMH
Postbus 90000
3509 AA Utrecht
Telefoon: (030) 250 28 48
E-mail: klachtenfunctionaris.cmh@mindef.nl

Centrale Klachtencommissie Militaire Gezondheidszorg

Heeft bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet het gewenste resultaat? Of vindt u dat de klachtencommissie uw klacht direct moet behandelen? Neem dan contact op met de Centrale Klachtencommissie Militaire Gezondheidszorg:

Telefoon: (070) 376 57 86
E-mail: info@ckcmindef.nl

Als u nog geen poging tot bemiddeling heeft ondernomen kan de commissie u naar de klachtenfunctionaris terugverwijzen.