Klacht gedrag medewerker Defensie

Defensie hecht er grote waarde aan dat medewerkers zich op een correcte manier gedragen. Toch kan het voorkomen dat u te maken krijgt met een Defensiemedewerker in functie die zich in uw ogen onbehoorlijk of ongewenst gedraagt. Het is wenselijk dit te melden. Defensie neemt alle klachten serieus.

Let op: gaat uw klacht over een marechausseemedewerker? Ga dan naar de pagina Klacht gedrag medewerker marechaussee op marechausee.nl.

Klacht indienen

Uw klacht kunt u digitaal of per post indienen. Twijfelt u over het indienen van een klacht, bel dan voor advies met het Centraal Klachtencoördinatiepunt (CKP). Het CKP is bereikbaar via (088) 950 05 00. Vanuit het buitenland via +31 88 950 05 00.

Per post

U kunt uw klacht ook indienen per post. Defensie behandelt de klacht als u de volgende informatie geeft:

  • naam, adres en telefoonnummer (waarop u overdag bereikbaar bent) en eventueel e-mailadres;
  • datum waarop u de brief verstuurt;
  • naam of namen van de medewerker(s) over wie u klaagt, of een zo uitgebreid mogelijk signalement;
  • duidelijke omschrijving van het gedrag van de medewerker over wie u klaagt;
  • wanneer (periode, datum of tijdstip) en waar (plaats) het gedrag heeft plaatsgevonden;
  • als het kan: het Defensieonderdeel waar de medewerker over wie u klaagt werkt;
  • de brief moet ondertekend zijn.

U kunt uw klacht sturen naar:
Centraal Klachtencoördinatiepunt (CKP)
Ministerie van Defensie, Centrale Organisatie Integriteit Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Klachtenregeling Defensie

Defensie behandelt uw klacht volgens de Klachtenregeling Defensie.