Klacht gedrag medewerker Defensie

Defensie hecht er grote waarde aan dat medewerkers zich op een correcte manier gedragen. Toch kan het voorkomen dat u te maken krijgt met een Defensiemedewerker in functie die zich in uw ogen onbehoorlijk of ongewenst gedraagt. Het is wenselijk dit te melden. Defensie neemt alle klachten serieus.

Let op: gaat uw klacht over een marechausseemedewerker? Ga dan naar de pagina Klacht gedrag medewerker marechaussee.

Klacht indienen

Uw klacht kunt u digitaal of per post indienen. Twijfelt u over het indienen van een klacht, bel dan voor advies met het Centraal Klachtencoördinatiepunt (CKP). Het CKP is bereikbaar via (088) 950 05 00. Vanuit het buitenland via +31 88 950 05 00.

Klacht gedrag medewerker Defensie

Uw gegevens

Gegevens over de klacht

Onbehoorlijk gedrag: zoals respectloos optreden, oneerlijk, onbetrouwbaar en niet gehoord worden. Ongewenst gedrag: zoals (seksuele) intimidatie, agressie, stalking, discriminatie, pesten, treiteren en/of kwaadspreken.

De klacht kan tegen meerdere personen gericht zijn. U kunt daarom meerdere namen invullen. Weet u geen naam? Vul dan onbekend in.

Gaat het om meerdere incidenten in een bepaalde periode? Vul dan de datum van het eerste en het laatste incident in.

Beschrijf kort waarover u klaagt. Een uitgebreide omschrijving kunt u verderop in dit formulier als document toevoegen, samen met andere documenten en foto’s.field_hint

Deze vraag is van belang om ervoor te zorgen dat uw klacht bij de juiste persoon terechtkomt.

U kunt maximaal 5 bijlagen toevoegen. Bijvoorbeeld een uitgebreidere omschrijving van uw klacht of foto’s die uw klacht ondersteunen. Meer bijlagen kunt u later altijd nog via e-mail toesturen.

Per post

U kunt uw klacht ook indienen per post. Defensie behandelt de klacht als u de volgende informatie geeft:

  • naam, adres en telefoonnummer (waarop u overdag bereikbaar bent) en eventueel e-mailadres;
  • datum waarop u de brief verstuurt;
  • naam of namen van de medewerker(s) over wie u klaagt, of een zo uitgebreid mogelijk signalement;
  • duidelijke omschrijving van het gedrag van de medewerker over wie u klaagt;
  • wanneer (periode, datum of tijdstip) en waar (plaats) het gedrag heeft plaatsgevonden;
  • als het kan: het Defensieonderdeel waar de medewerker over wie u klaagt werkt;
  • de brief moet ondertekend zijn.

U kunt uw klacht sturen naar:
Centraal Klachtencoördinatiepunt (CKP)
Ministerie van Defensie, Centrale Organisatie Integriteit Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Klachtenregeling Defensie

Defensie behandelt uw klacht volgens de Klachtenregeling Defensie.