Klacht gedrag medewerker Defensie

Defensie hecht er grote waarde aan dat medewerkers zich op een correcte manier gedragen. Toch kan het voorkomen dat u te maken krijgt met een Defensiemedewerker in functie die zich in uw ogen onbehoorlijk of ongewenst gedraagt. Het is wenselijk dit te melden. Defensie neemt alle klachten serieus.

Let op: gaat uw klacht over een marechausseemedewerker? Ga dan naar de pagina Klacht gedrag medewerker marechaussee.

Klacht indienen

Uw klacht kunt u per post of e-mail sturen naar het Centraal Klachtencoördinatiepunt (CKP). Defensie behandelt de klacht als u de volgende informatie geeft:

  • naam, adres en telefoonnummer (waarop u overdag bereikbaar bent) en eventueel e-mailadres;
  • datum waarop u brief of e-mail verstuurt;
  • duidelijke omschrijving van het gedrag van de medewerker over wie u klaagt;
  • als het kan: wanneer (periode, datum of tijdstip) en waar (plaats) het gedrag heeft plaatsgevonden;
  • als het kan: het krijgsmachtdeel waar de medewerker over wie u klaagt werkt;
  • naam betrokken medewerker(s) of een zo uitgebreid mogelijk signalement;
  • de brief moet ondertekend zijn.

Twijfelt u over het indienen van een klacht, dan kunt u voor advies bellen met het CKP. Het CKP is bereikbaar via  0800-225 57 33 (optie 4). Vanuit het buitenland via  +31 70 414 33 00.

Per e-mail

Uw klacht kan per e-mail naar: meldpunt.integriteit.defensie@mindef.nl .

Per post

Uw klacht kan per post naar:

Centraal Klachtencoördinatiepunt (CKP)
Ministerie van Defensie, Centrale Organisatie Integriteit Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Klachtenregeling Defensie

Defensie behandelt uw klacht volgens de Klachtenregeling Defensie.