Klacht gedrag medewerker Defensie

Defensie hecht er grote waarde aan dat medewerkers zich op een correcte manier gedragen. Toch kan het voorkomen dat u te maken krijgt met een Defensiemedewerker in functie die zich in uw ogen onbehoorlijk of ongewenst gedraagt. Het is wenselijk dit te melden. Defensie neemt alle klachten serieus.

Let op: gaat uw klacht over een marechausseemedewerker? Ga dan naar de pagina Klacht gedrag medewerker marechaussee.

Klacht indienen

Uw klacht kunt u digitaal of per post indienen. Twijfelt u over het indienen van een klacht, bel dan voor advies met het Centraal Klachtencoördinatiepunt (CKP). Het CKP is bereikbaar via (088) 950 05 00. Vanuit het buitenland via +31 88 950 05 00.

Klacht gedrag medewerker Defensie

Uw gegevens

Gegevens over de klacht

Onbehoorlijk gedrag: zoals respectloos optreden, oneerlijk, onbetrouwbaar en niet gehoord worden. Ongewenst gedrag: zoals (seksuele) intimidatie, agressie, stalking, discriminatie, pesten, treiteren en/of kwaadspreken.

De klacht kan tegen meerdere personen gericht zijn. U kunt daarom meerdere namen invullen. Weet u geen naam? Vul dan onbekend in.

Gaat het om meerdere incidenten in een bepaalde periode? Vul dan de datum van het eerste en het laatste incident in.

Beschrijf kort waarover u klaagt. Een uitgebreide omschrijving kunt u verderop in dit formulier als document toevoegen, samen met andere documenten en foto’s.field_hint

Deze vraag is van belang om ervoor te zorgen dat uw klacht bij de juiste persoon terechtkomt.

U kunt maximaal 5 bijlagen toevoegen. Bijvoorbeeld een uitgebreidere omschrijving van uw klacht of foto’s die uw klacht ondersteunen. Meer bijlagen kunt u later altijd nog via e-mail toesturen.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Defensie gebruikt uw persoonsgegevens om uw vraag te beantwoorden. Daarna worden ze vernietigd. Uw informatie deelt Defensie niet met derden.

Waarom worden deze gegevens bewaard?

Defensie gebruikt uw gegevens met uw toestemming, omdat uw vraag anders niet kan worden beantwoord.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Defensie gebruikt uw gegevens alleen voor het beantwoorden van uw vraag. Uw persoonsgegevens deelt Defensie niet met anderen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na het beantwoorden van uw vraag vernietigt Defensie uw gegevens.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy'.

Akkoordverklaring *

Per post

U kunt uw klacht ook indienen per post. Defensie behandelt de klacht als u de volgende informatie geeft:

  • naam, adres en telefoonnummer (waarop u overdag bereikbaar bent) en eventueel e-mailadres;
  • datum waarop u de brief verstuurt;
  • naam of namen van de medewerker(s) over wie u klaagt, of een zo uitgebreid mogelijk signalement;
  • duidelijke omschrijving van het gedrag van de medewerker over wie u klaagt;
  • wanneer (periode, datum of tijdstip) en waar (plaats) het gedrag heeft plaatsgevonden;
  • als het kan: het Defensieonderdeel waar de medewerker over wie u klaagt werkt;
  • de brief moet ondertekend zijn.

U kunt uw klacht sturen naar:
Centraal Klachtencoördinatiepunt (CKP)
Ministerie van Defensie, Centrale Organisatie Integriteit Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Klachtenregeling Defensie

Defensie behandelt uw klacht volgens de Klachtenregeling Defensie.