Klacht over beveiligingscontrole luchthavens

Heeft u een klacht over het gedrag van particuliere beveiligingsmedewerkers tijdens de uitvoering van een beveiligingscontrole op een Nederlandse luchthaven? Dan kunt u deze klacht indienen bij de Koninklijke Marechaussee.

De beveiligers zijn in dienst van de luchthaven zelf. Zij voeren de beveiligingscontrole uit van passagiers, luchthavenpersoneel en handbagage.

Een klacht indienen

Een klacht over een particuliere beveiligingsmedewerker kunt u per post of e-mail indienen. De marechaussee behandelt uw klacht als deze de volgende informatie bevat:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer (waarop u tijdens kantoortijden bereikbaar bent) en  eventueel e-mailadres.
  • De datum waarop u uw brief of e-mail verstuurt.
  • Een duidelijke beschrijving van het gedrag van de beveiligingsmedewerker.
  • Datum, tijdstip en locatie van het incident en het vluchtnummer.
  • Naam van de betrokken beveiligingsmedewerker(s). Heeft u geen naam van de betrokken beveiligingsmedewerker? Geef dan een zo uitgebreid mogelijk signalement.
  • Vergeet niet uw brief te ondertekenen.

Versturen per post of e-mail

Stuur uw klacht naar:

District Koninklijke Marechaussee Schiphol
Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart (BTBB)
Klachtenfunctionaris
Postbus 90615
2509 LP Den Haag

Of e-mail uw klacht naar klachten.btbb@mindef.nl.

Klacht over marechaussee

Gaat uw klacht niet over een particuliere beveiliger maar over personeel van de marechaussee? Informatie staat op de pagina klacht gedrag medewerkers marechaussee. Hier vindt u ook het klachtenformulier.