Klacht gebruik persoonsgegevens

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door Defensie? Of heeft u een klacht over hoe uw verzoek is afgewikkeld? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat er niet zorgvuldig zou zijn omgegaan met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie?

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming (functionaris.gegevensbescherming@mindef.nl), die toeziet op de juiste klachtafhandeling van de verwerking van persoonsgegevens binnen het ministerie van Defensie. Vermeld in uw schriftelijke klacht in ieder geval de volgende gegevens:

  • uw naam;
  • uw adres;
  • uw telefoonnummer;
  • uw handtekening;
  • de datum;
  • een omschrijving van de verwerking/gedraging waarover u klaagt.

Tot slot kunt u uw klacht met betrekking tot een verwerking van uw persoonsgegevens ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.