Klacht gebruik persoonsgegevens

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door Defensie? Of heeft u een klacht over hoe uw verzoek is afgewikkeld? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat er niet zorgvuldig zou zijn omgegaan met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie?

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming, die toeziet op de juiste klachtafhandeling van de verwerking van persoonsgegevens binnen het ministerie van Defensie. Vermeld in uw schriftelijke klacht in ieder geval de volgende gegevens:

  • uw naam;
  • uw adres;
  • uw telefoonnummer;
  • uw handtekening;
  • de datum;
  • een omschrijving van de verwerking/gedraging waarover u klaagt.

Tot slot kunt u uw klacht met betrekking tot een verwerking van uw persoonsgegevens ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.