Klachten veteranenzorg

Heeft u als veteraan of dienstslachtoffer een klacht over de zorg of dienstverlening van hulpinstanties? Dan kunt u als eerste terecht bij deze instanties.

Daarnaast is er sinds 2011 een klachtenfunctionaris voor veteranen. Toen is de Veteranenwet aangenomen, waarin is geregeld dat de Nationale ombudsman ook Veteranenombudsman is. Zo kunnen de belangen van veteranen beter worden gediend.

Veteranenombudsman

De Veteranenombudsman behandelt klachten van veteranen over overheidsinstanties en over niet-overheidsinstanties die een taak uitoefenen voor veteranen. Bijvoorbeeld klachten over de zorg en dienstverlening van:

  • instellingen van het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV);
  • het pensioenfonds ABP;
  • het Nederlands Veteraneninstituut;
  • de zorginstellingen van Defensie.
  • De Veteranenombudsman kan ook uit eigen beweging een onderzoek instellen. Verder adviseert hij regering en parlement en monitort de klachtbehandeling bij instanties die zorg verlenen aan veteranen.