Mediation bij Defensie

Werkt u bij Defensie en heeft u een conflict met (een medewerker van) Defensie? En wilt u tot een oplossing komen? Mediation kan dan helpen. Dit kan een juridische procedure voorkomen. Die duurt doorgaans lang en levert vaak alleen maar verliezers op.

Vrijwillig en vertrouwelijk

Mediation kan op elk moment van een conflictsituatie worden ingezet. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk en vrijwillig. De mediator leidt het gesprek, heeft een neutrale rol, geeft geen oordeel en begeleidt partijen om samen tot hun eigen oplossing te komen. Een mediation duurt gemiddeld 3 of 4 gesprekken.

Aanvragen mediation

Ervaart u een conflict? Weet u niet waar u aan kunt kloppen? Neem dan contact op met cluster Alternatieve Geschillenoplossing (AGO). Dit kan telefonisch via (088) 951 10 10 (vanuit het buitenland via 0031-889-51 10 10), of via e-mail: mediation@mindef.nl.

U kunt ook eerst overleggen met een vertrouwenspersoon binnen de organisatie.

Maar liever voorkomen

Nog mooier is het om te voorkomen dat conflicten uit de hand lopen. Daarom biedt Defensie haar medewerkers training in conflicthantering en advies bij conflictsituaties. Zo probeert Defensie escalatie van conflicten op de werkvloer tegen te gaan en een betere werksfeer voor haar medewerkers te bevorderen.

Video: mediation - alternatieve geschillenoplossing

Conflicten komen overal voor. Ook binnen Defensie. Ze kunnen ontstaan door onveilige werkomstandigheden, door onduidelijkheid over de rolverdeling en verantwoordelijkheden, maar ook door botsende persoonlijkheden en verschil van inzicht. Wat de oorzaak van het conflict ook is, de communicatie tussen de partijen is meestal verstoord of helemaal stilgevallen. En het leidt soms ook tot uitval door ziekte. 

Wanneer je als Defensiemedewerker een conflict ervaart dat je niet zelf kunt oplossen, doe dan een beroep op het Cluster Alternatieve Geschillenoplossing. AGO kan hulp bieden door middel van mediation. Met als doel, een goede oplossing vinden voor alle betrokkenen. 

Mediation is een vorm van bemiddeling waarbij een of meer neutrale bemiddelaars, de mediators, gesprekken begeleiden. De mediators van AGO zijn ervaren en gecertificeerd. Ze komen van zowel binnen als buiten Defensie. Het mediationproces is van begin tot eind vertrouwelijk. Alle gesprekken en documenten vallen onder geheimhouding, zodat de partijen vrij kunnen spreken over wat er speelt. 

De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en de wil om samen tot een oplossing te komen. Iedereen kan er op elk moment mee stoppen. Als je deelneemt aan een mediation kun je iemand meenemen ter ondersteuning. Denk aan een vertrouwenspersoon, adviseur, collega of vriend. Na afloop van de gesprekken kunnen de gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd. De partijen bepalen samen wat zij eventueel hiervan naar buiten brengen. 

Iedere Defensiemedewerker mag een verzoek doen bij de AGO tot mediation, ongeacht de rang of schaal. Je hoeft je commandant of leidinggevende dus niet eerst om toestemming te vragen en er zijn geen kosten aan verbonden. Mediation is een succesvolle methode voor het oplossen van conflicten. Meestal zijn er maar 3 of 4 gesprekken nodig die in ruim driekwart van de gevallen tot een oplossing leiden. 

Heb je vragen of wil je mediation aanvragen? Neem contact op met AGO: telefoon 088-9511010, e-mail mediation@mindef.nl.