Mediation bij Defensie

Werkt u bij Defensie en heeft u een conflict met (een medewerker van) Defensie? En wilt u tot een oplossing komen? Mediation kan dan helpen. Dit kan een juridische procedure voorkomen. Die duurt doorgaans lang en levert vaak alleen maar verliezers op.

Vrijwillig en vertrouwelijk

Mediation kan op elk moment van een conflictsituatie worden ingezet. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk en vrijwillig. De mediator leidt het gesprek, heeft een neutrale rol, geeft geen oordeel en begeleidt partijen om samen tot hun eigen oplossing te komen. Een mediation duurt gemiddeld 3 of 4 gesprekken.

Aanvragen mediation

Ervaart u een conflict? Weet u niet waar u aan kunt kloppen? Neem dan contact op met cluster Alternatieve Geschillenoplossing (AGO). Dit kan telefonisch via (088) 951 10 10 (vanuit het buitenland via 0031-889-51 10 10), of via e-mail: mediation@mindef.nl.

U kunt ook eerst overleggen met een vertrouwenspersoon binnen de organisatie.

Maar liever voorkomen

Nog mooier is het om te voorkomen dat conflicten uit de hand lopen. Daarom biedt Defensie haar medewerkers training in conflicthantering en advies bij conflictsituaties. Zo probeert Defensie escalatie van conflicten op de werkvloer tegen te gaan en een betere werksfeer voor haar medewerkers te bevorderen.