Klachten militaire gezondheidszorg

Heeft u een klacht over de gezondheidszorg binnen Defensie? Probeert u dan eerst tot een oplossing te komen met degene die volgens u de klacht heeft veroorzaakt. Vaak is er sprake van een misverstand. En is de kwestie met wat tekst en uitleg eenvoudig op te lossen.

De klachtenfunctionaris helpt u

Is het misverstand niet opgelost? En wilt u eerst met een onpartijdig persoon over uw klacht praten? Dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Deze kent de verschillende mogelijkheden van klachtbehandeling en klachtbemiddeling. En bekijkt zo nodig met u de vervolgmogelijkheden. Ook kan de klachtenfunctionaris helpen bij het indienen van uw klacht bij een van de 2 klachteninstanties:

  • de interne klachtencommissie Gezondheidszorg Defensie;
  • de externe geschillencommissie Defensie Geneeskundige Zorg.

De klachtenfunctionaris informeert u ook over de mogelijkheden van een melding bij de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (voor civiele cliënten de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) of een klacht bij het regionaal tuchtcollege of de burgerlijk rechter.

Contact met de klachtenfunctionaris

De contactgegevens van de klachtenfunctionaris uit uw regio kunt u opvragen bij uw zorgverlener of via het centraal meldpunt, bereikbaar tijdens kantooruren:

Secretariaat Centraal meldpunt klachten gezondheidszorg Defensie
Postbus 556
2501 CN Den Haag    

Telefoon: (070) 376 57 86
E-mail: info@klachtengd.nl

Calamiteiten via de Inspectie Militaire Gezondheidszorg

Bent u patiënt of medewerker? En ziet u in de gezondheidszorg een belangrijke of ernstige tekortkoming? Dan kunt u dit laten weten aan de Inspectie Militaire Gezondheidszorg. Medewerkers moeten calamiteiten zelfs melden. De Inspectie Militaire Gezondheidszorg kan door haar positie de meldingen onafhankelijk van alle betrokkenen onderzoeken.

Inspectie Militaire Gezondheidszorg
De Zwaluwenberg gebouw 2
Utrechtseweg 225
1213 TR Hilversum

Telefoon: (035) 577 66 99
E-mail: img@mindef.nl

Postadres:

Inspectie Militaire Gezondheidszorg
De Zwaluwenberg gebouw 2
Postbus 155
1230 AD Loosdrecht’