Klacht werkzaamheden Defensie Pijpleiding Organisatie

De Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) verzorgt en bewaakt het transport van vliegtuigbrandstoffen via een eigen pijpleidingnetwerk in de grond. De DPO probeert de overlast van werkzaamheden zo klein mogelijk te houden. Mocht u toch hinder ondervinden, dan kunt u dat met onderstaand formulier laten weten.

De DPO informeert u binnen 3 werkdagen over de afhandeling van de klacht. U wordt ook op de hoogte gehouden van eventuele maatregelen die herhaling moeten voorkomen.

Ziet u een calamiteit/noodsituatie, bel dan met het noodnummer (010) 506 15 55.

Uw gegevens

* verplicht in te vullen

Gegevens over de klacht

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw klacht te behandelen en om eventueel contact met u op te nemen. Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens op de website vindt u in de ‘Privacyverklaring Defensie.nl’.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Defensie gebruikt uw gegevens met uw toestemming, omdat uw vraag anders niet kan worden beantwoord.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Defensie gebruikt uw gegevens alleen voor het beantwoorden van uw vraag. Uw persoonsgegevens deelt Defensie niet met anderen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na het beantwoorden van uw vraag vernietigt Defensie uw gegevens. Bij klachten worden uw gegevens maximaal 1 jaar bewaard voor de jaarevaluatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy'.

Akkoordverklaring *