Bezwaar indienen tegen een besluit van Defensie

U kunt bezwaar maken tegen een besluit dat is genomen door Defensie. Hier leest u hoe u dit doet per post of via het online bezwarenformulier. Bezwaar maken kan op deze pagina alleen tegen besluiten over personeelszaken (bijvoorbeeld functietoewijzing, schorsing, ontslag), de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) en van de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA).

Vooraf contact als u vragen heeft over een besluit

Vindt u het besluit niet duidelijk? Denkt u dat er een fout is gemaakt? Of bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u het beste eerst contact opnemen met de schrijver (steller) van het besluit. Gegevens van de steller of afdeling die het behandelt vindt u terug op het besluit. Misschien dat een formele procedure dan niet nodig is. Bijvoorbeeld omdat u of Defensie na het contact de zaak anders bekijkt.

Waar moet u op letten bij het indienen van een bezwaarschrift?

  • Zorg dat uw bezwaar op tijd binnen is. Anders behandelt Defensie uw bezwaar niet.
    • Een bezwaarschrift moet u versturen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Als u (militair of burgermedewerker) in deze periode vanwege de dienst in het buitenland bent, moet het binnen 13 weken.
    • Denkt u niet genoeg tijd te hebben voor het bezwaarschrift of bent u nog in overleg met de steller van het besluit? Stuur dan een voorlopig bezwaarschrift op. Geef daarin aan dat u uw bezwaar op een later moment aanvult.
  • Voeg alle documenten toe die belangrijk zijn voor de behandeling van uw bezwaar.

Hoe kunt u een bezwaar indienen?

U kunt online een bezwaar indienen of u kunt uw bezwaar ook per post indienen. Stuur uw brief dan naar:

Dienstencentrum Juridische Dienstverlening
MPC 55 A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Online ingebrekestelling

Is de beslistermijn van uw bezwaarschrift verlopen, dan kunt u Defensie online in gebreke stellen.