Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

Heeft u een probleem met Defensie waar u niet uitkomt? De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) kan bemiddelen. Iedere (voormalige) Defensiemedewerker of het thuisfront kan een beroep doen op de IGK. Hij probeert de partijen nader tot elkaar te brengen om zo tot een oplossing te komen. Hij adviseert ook de minister en is Inspecteur der Veteranen en Inspecteur der Reservisten.

Vergroot afbeelding Portretfoto van luitenant-generaal Frank van Sprang
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Frank van Sprang.

De IGK staat naast de formele organisatiestructuur en legt rechtstreeks verantwoording af aan de minister van Defensie. Deze positie garandeert zijn onafhankelijkheid. Hij heeft toegang tot alle delen van de Defensieorganisatie, is bevoegd om alle documenten in te zien en mag iedere vergadering bijwonen. Zo kan hij inhoud geven aan zijn 4 hoofdtaken:

Adviseren

De IGK adviseert de minister van Defensie over alle vraagstukken die de krijgsmacht raken. Jaarlijks bezoekt de IGK ongeveer een derde van alle eenheden van Defensie, ook in missiegebieden. Van elk bezoek gaat een verslag naar de commandant van het betreffende Defensieonderdeel. Elke 4 maanden rapporteert de IGK zijn bevindingen aan de minister. Dit kan leiden tot aanpassingen in het beleid of het bijsturen van de uitvoering van het beleid. Elk jaar brengt de IGK een jaarverslag uit, dat wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Verder doet de IGK onderzoek. Dit gebeurt op verzoek van de minister of op eigen initiatief. Hiervoor mag de IGK alle beschikbare bronnen raadplegen. De resultaten van de onderzoeken verschijnen in een rapport en worden ook voorgelegd aan de minister.

Bemiddelen

De IGK bemiddelt in individuele kwesties die betrekking hebben op Defensie. Iedere (voormalige) Defensiemedewerker en zijn of haar relatie kan een beroep doen op de IGK. Vaak gaat het om zaken waarbij een oplossing via de normale weg niet naar volle tevredenheid is afgehandeld.

Heeft u een kwestie voor de bemiddelaar? Dan probeert deze een oplossing te vinden met u en de andere partij. Het is dan wel nodig dat beide partijen daar moeite voor willen doen. De daarbij behorende ‘spelregels’ zijn vastgelegd in een protocol bemiddeling. Voor het analyseren en registreren van gemelde problemen maakt de IGK gebruik van de Behoorlijkheidswijzer IGK.

Vraag de IGK om te bemiddelen.

Inspecteur der Veteranen

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) is ook Inspecteur der Veteranen. Hierbij let de IGK vooral op de (na)zorg en de maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen. Ook voor hun thuisfront en nabestaanden. Hij doet dit door zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij nationale of internationale veteranenactiviteiten. En door initiatieven te starten die veteranen en hun thuisfront verder kunnen helpen.

Ook veteranen kunnen de inspecteur vragen te bemiddelen bij Defensiezaken. Daarnaast adviseert de IGK de minister van Defensie over veteranenaangelegenheden. De IGK is rechtstreeks bij veel initiatieven en activiteiten voor en door veteranen betrokken. Zo is hij bijvoorbeeld beschermheer van de Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen en van de Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders. De IGK is ook vicevoorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag.

Inspecteur der Reservisten

De IGK is ook Inspecteur der Reservisten. Hij voert werk- en stafbezoeken uit aan organisaties die deels bestaan uit reservisten. De IGK kan ook voor de reservist bemiddelen bij kwesties op het gebied van Defensie als werkgever. Of bij vraagstukken op het scheidingsvlak van civiele werkgever en Defensie. Om hem zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkelingen in de reservistenwereld, werkt er een aantal reserveofficieren in zijn staf.