De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) bemiddelt op verzoek in individuele kwesties die gaan over Defensie. Iedere individuele militaire of burgermedewerker – in actieve dienst of buiten dienst – en zijn of haar thuisfront kan een beroep doen op de inspecteur. Hij probeert de partijen nader tot elkaar te brengen om zo tot een oplossing te komen. De IGK adviseert ook de minister en is Inspecteur der Veteranen en Inspecteur der Reservisten.

Het werk van de IGK

Sinds 1945 kent de krijgsmacht een Inspecteur-Generaal: de IGK. Hij staat naast de formele organisatiestructuur en legt rechtstreeks verantwoording af aan de minister van Defensie. Deze positie garandeert zijn onafhankelijkheid. Hij heeft toegang tot alle delen van de Defensieorganisatie, is bevoegd om alle documenten in te zien en mag iedere vergadering bijwonen. Zo kan hij inhoud geven aan zijn 4 hoofdtaken: 

  • Adviseur van de minister.
  • Bemiddelaar voor militairen en burgers.
  • Inspecteur der Veteranen.
  • Inspecteur der Reservisten. 

Contact

Bezoekadres:
Landgoed De Zwaluwenberg
Utrechtseweg 225
1213 TR Hilversum

Telefoon: (035) 577 66 33
E-mail: igk@mindef.nl