Schade melden

Bij het werk van Defensie kan altijd wat mis gaan. Denk aan schade aan eigendommen, verkeersschade of zelfs letselschade bij (oud-) Defensiemedewerkers. In deze gevallen is het mogelijk een schadevergoeding te vragen aan Defensie. Andersom kan Defensie ook een schadeclaim indienen als derden schade veroorzaken.

Letselschade (oud-)Defensiemedewerkers

Heeft u als (oud)werknemer psychisch of lichamelijk letsel opgelopen tijdens uw werk bij Defensie? Dan kunt u Defensie aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Ook nabestaanden kunnen dit doen.

Het DienstenCentrum Juridische Dienstverlening beoordeelt de letselschadeclaim namens de minister van Defensie. Dit dienstencentrum van Defensie beoordeelt of het ministerie aansprakelijk is, en of er recht op schadevergoeding bestaat.

Schadeclaim door Defensie

Het kan ook dat een Defensiemedewerker door toedoen van een derde (niet-Defensiepersoneel) gewond raakt. En daardoor niet of gedeeltelijk kan werken.

In dat geval verhaalt Defensie de loonkosten, en bij militairen ook de medische kosten, op de aansprakelijke partij. Dit gebeurt namens de minister van Defensie en op grond van de Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren.

Schade door vliegtuigen of helikopters

Heeft Defensie door het vliegen met vliegtuigen of helikopters schade veroorzaakt? Meld dit met het Klachtenformulier geluidsoverlast vliegtuig of helikopter. Met dit formulier kunt u ook een schadeclaim bij Defensie indienen.

Verkeersschade en oefenschade

Heeft een militair voertuig bij u verkeersschade veroorzaakt? Of is een van uw eigendommen beschadigd tijdens een militaire oefening? Neem dan contact op met de afdeling Claims.

Melden van schade of informatie over schade

De afdeling Claims verzorgt de afwikkeling van alle schade aan Defensie en veroorzaakt door Defensie. Zoekt u meer informatie? Of wilt u een schade melden? Dat kan per e-mail of telefonisch. Vergeet niet om uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en de schadelocatie te vermelden.

Contactgegevens:

Voorkomen van schade

Defensie probeert zoveel mogelijk om schade te voorkomen. Ook tijdens missies en oefeningen. Bijvoorbeeld door:

  • de risico’s bij oefeningen vooraf in kaart te brengen;
  • te leren van eerdere schadegevallen;
  • routes van rupsvoertuigen te wijzigen of luchtaanvallen zonder nevenschade te laten plaatsvinden;
  • schadegevoelige (verkeers)situaties te bespreken met civiele partijen;
  • voor bewustzijn te zorgen bij militairen en burgerpersoneel.

Contact met het Dienstencentrum Juridische Dienstverlening

Dit dienstencentrum levert voor Defensie juridische diensten, voornamelijk op personeelsgebied. Die dienstverlening bestaat onder meer uit behandeling van bezwaarschriften, (letsel)schadeclaims en vertegenwoordiging van Defensie in gerechtelijke procedures.

Het Dienstencentrum Juridische Dienstverlening is bereikbaar via telefoon (088) 956 19 51 of e-mail JDV@mindef.nl.