Klacht geluidsoverlast vliegtuig of helikopter

Defensie streeft ernaar met zijn vliegtuigen en helikopters niet meer geluid te veroorzaken dan strikt nodig. Het is alleen niet mogelijk om iedere vorm van geluid te voorkomen.

Informatie vooraf

Wanneer mogelijk laat Defensie vooraf weten welke militaire vliegbewegingen afwijken van de gebruikelijke vluchten. Deze informatie staat op de pagina Vliegbewegingen.

Klacht online indienen

Voor klachten over militair vliegverkeer kunt u het online klachtenformulier vliegbewegingen gebruiken.
Let op: Vliegbasis Eindhoven heeft een eigen klachtenformulier (inclusief het laagvlieggebied boven de Oirschotse heide. Gebruik hiervoor het klachtenformulier Vliegbasis Eindhoven

Klacht telefonisch indienen

Wilt u liever telefonisch een klacht indienen? Dit kan via het gratis nummer 0800-022 60 33 (uitgezonderd Vliegbasis Eindhoven) of rechtstreeks:

Meetapparatuur geluidsoverlast.

Apparatuur wordt in stelling gebracht om geluidsoverlast te meten.

  • Vliegbasis Gilze-Rijen: (0161) 29 61 00;
  • Vliegbasis Leeuwarden: (058) 234 67 00;
  • Vliegbasis Volkel: (0413) 27 66 01;
  • Vliegbasis Woensdrecht: (0164) 69 39 39;
  • Vliegbasis Eindhoven: (040) 289 61 33 en (040) 289 61 44;
  • Vliegkamp De Kooy: (0223) 65 86 70;
  • Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando in Vreedepeel: (0493) 59 20 20.