Klacht geluidsoverlast vliegtuig of helikopter

Defensie streeft ernaar met zijn vliegtuigen en helikopters niet meer geluid te veroorzaken dan strikt nodig. Het is alleen niet mogelijk om iedere vorm van geluid te voorkomen.

Informatie vooraf

Wanneer mogelijk laat Defensie vooraf weten welke militaire vliegbewegingen afwijken van de gebruikelijke vluchten. Deze informatie staat op de pagina Vliegbewegingen.

Klacht indienen

Voor klachten over militair vliegverkeer kunt u het online klachtenformulier gebruiken. Op dit formulier kunt u aangeven of u een reactie wilt via e-mail of per telefoon. Wilt u liever uw klacht telefonisch indienen? Dat kan. U kunt uw klacht inspreken op een automatische telefoonbeantwoorder via het gratis nummer 0800-022 60 33 (uitgezonderd Vliegbasis Eindhoven).

Let op: klachten Vliegbasis Eindhoven

Vliegbasis Eindhoven heeft een eigen klachtenformulier. Op de pagina Klachtenformulier geluidsoverlast vliegtuig of helikopter ziet u voor welke postcodes u het klachtenformulier Vliegbasis Eindhoven kunt gebruiken.