Klacht over Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) biedt u informatie over militaire geschiedenis. De medewerkers proberen u zo goed mogelijk te helpen.

Toch kan het dat u ontevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. Of over andere zaken die over het NIMH gaan. U kunt dan een klacht indienen. Gebruik hiervoor dit formulier.

Uw gegevens

* verplicht in te vullen

Aanspreekvorm
Wilt u over de afhandeling van uw klacht gebeld worden? *

Defensie hecht waarde aan een interactieve klachtenafhandeling zodat zij kan inspelen op de aard en inhoud van de klacht. Daarom beantwoorden wij u niet via e-mail, maar hebben graag persoonlijk een gesprek met u.

Gaat uw klacht over een bepaalde afdeling? Zo ja, over welke afdeling?
Heeft u uw klacht besproken met een medewerker?

Wanneer u ja heeft geselecteerd, graag de onderstaande vragen ook beantwoorden.

Heeft u schade ondervonden?