Klacht over Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) biedt u informatie over militaire geschiedenis. De medewerkers proberen u zo goed mogelijk te helpen.

Klachtenformulier

Toch kan het dat u ontevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. Of over andere zaken die over het NIMH gaan. U kunt dan een klacht indienen. Gebruik hiervoor dit formulier.

Wilt u over de afhandeling van uw klacht gebeld worden?(verplicht)
Defensie hecht waarde aan een interactieve klachtenafhandeling zodat zij kan inspelen op de aard en inhoud van de klacht. Daarom beantwoorden wij u niet via e-mail, maar hebben graag persoonlijk een gesprek met u.
Gaat uw klacht over een bepaalde afdeling? Zo ja, over welke afdeling?
Heeft u uw klacht besproken met een medewerker?
Wanneer u ja heeft geselecteerd, graag de onderstaande vragen ook beantwoorden.
Heeft u schade ondervonden?
Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw klacht te behandelen en om eventueel contact met u op te nemen. We delen uw gegevens niet met derden en verwijderen uw gegevens uit onze systemen zodra uw klacht is behandeld. Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens op de website vindt u via de link in het uitklapmenu hieronder.

Akkoordverklaring(verplicht)