Klacht over Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) biedt u informatie over militaire geschiedenis. De medewerkers proberen u zo goed mogelijk te helpen.

Toch kan het dat u ontevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. Of over andere zaken die over het NIMH gaan. U kunt dan een klacht indienen. Gebruik hiervoor dit formulier.

Uw gegevens

* verplicht in te vullen

Wilt u over de afhandeling van uw klacht gebeld worden? *

Defensie hecht waarde aan een interactieve klachtenafhandeling zodat zij kan inspelen op de aard en inhoud van de klacht. Daarom beantwoorden wij u niet via e-mail, maar hebben graag persoonlijk een gesprek met u.

Gaat uw klacht over een bepaalde afdeling? Zo ja, over welke afdeling?
Heeft u uw klacht besproken met een medewerker?

Wanneer u ja heeft geselecteerd, graag de onderstaande vragen ook beantwoorden.

Heeft u schade ondervonden?

Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw klacht te behandelen en om eventueel contact met u op te nemen. Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens op de website vindt u in de ‘Privacyverklaring Defensie.nl’.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy'.

Akkoordverklaring *