Meldpunt Integriteit Defensie

Defensie wil als organisatie recht doen aan alle mensen en organisaties waarmee en waarvoor ze werkt. Zo wil Defensie een integere organisatie zijn.

Integer

Bij Defensie staat sociale veiligheid en integriteit hoog in het vaandel. Daarom streeft Defensie naar zo min mogelijk schendingen en wil ze ook alle (vermoedens van) schendingen weten.

Wat kunt u melden?

U kunt melding doen van (vermoedens van):

  • zakelijke schendingen, zoals misbruik van voertuigen, corruptie, vriendjespolitiek en oneigenlijk gebruik van bevoegdheden;
  • ongewenst gedrag, zoals pesten, seksueel overschrijdend gedrag, (seksuele) intimidatie en discriminatie.

Procedure

Het melden van misstanden staat beschreven in het

Wat gebeurt er met uw melding?

Als u contact opneemt met het meldpunt bekijkt Defensie samen met u welke mogelijkheden er zijn. Als u nog niet wilt melden kunt u bijvoorbeeld doorverwezen worden naar een vertrouwenspersoon. Wilt u wel melden, dan wordt uw melding vastgelegd. En u wordt geïnformeerd over het verloop van uw melding.

Integriteitsmeldingen worden doorgezet aan een adviseur van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID). Deze adviseur overlegt met u op welk niveau de melding binnen Defensie moet worden opgepakt. Defensie vindt het namelijk belangrijk dat u vertrouwen heeft in het niveau waar de melding terechtkomt. Om ervoor te zorgen dat uw melding goed wordt behandeld, adviseert de COID de persoon die de melding oppakt.

Contact met het meldpunt

Voor het melden (van vermoedens) van integriteitschendingen binnen Defensie kunt u rechtstreeks contact opnemen met Meldpunt Integriteit Defensie (070) 376 59 15 of met de Servicedesk Defensie (088) 950 05 00 (optie 4). Of via e-mail: meldpunt.integriteit.defensie@mindef.nl.

Het meldpunt heeft een onafhankelijke positie direct onder de secretaris-generaal van het ministerie van Defensie. Integriteitsmeldingen worden door tussenkomst van de COID beoordeeld en uitgezet bij de juiste behandelaar binnen Defensie.

U kunt ook contact opnemen met de leidinggevende waaronder het vermoeden heeft plaatsgevonden. Werkt u bij Defensie dan kunt u voordat u een melding maakt ook vertrouwelijk overleggen met een vertrouwenspersoon.