Meldpunt Integriteit Defensie

Defensie wil als organisatie recht doen aan alle mensen en organisaties waarmee en waarvoor ze werkt. Zo wil Defensie een integere organisatie zijn.

Integer

Bij Defensie staat integriteit hoog in het vaandel. Daarom streeft Defensie naar zo min mogelijk schendingen en wil ze ook alle schendingen weten.

Wat kunt u melden?

U kunt melding doen van (vermoedens van):

  • zakelijke schendingen, zoals misbruik van voertuigen, corruptie, vriendjespolitiek en oneigenlijk gebruik van bevoegdheden;
  • ongewenst gedrag, zoals pesten, seksueel overschrijdend gedrag, (seksuele) intimidatie en discriminatie.

Wat gebeurt er met uw melding?

Uw melding wordt bij binnenkomst toegewezen aan een adviseur van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID). Deze adviseur overlegt met u op welk niveau de melding binnen Defensie moet worden opgepakt. Defensie vindt het namelijk belangrijk dat u vertrouwen heeft in het niveau waar de melding terechtkomt. Om ervoor te zorgen dat uw melding goed wordt behandeld, adviseert de COID de persoon die de melding oppakt.

Contact met het meldpunt

Voor het melden van vermoedens van integriteitschendingen binnen Defensie kunt u rechtstreeks contact opnemen met Meldpunt Integriteit Defensie.

Dit kan telefonisch van 9.00 tot 16.00 uur via: (088) 950 05 00. Ook kunt u contact opnemen via een directe lijn: 06-13 71 02 76. Vanuit het buitenland via: +31 88 950 05 00. Of via e-mail: meldpunt.integriteit.defensie@mindef.nl.

Het meldpunt maakt onderdeel uit van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID). De COID geeft onafhankelijk van de Defensieonderdelen haar advies.

U kunt ook contact opnemen met de leidinggevende waaronder het vermoeden heeft plaatsgevonden. Werkt u bij Defensie dan kunt u voordat u een melding maakt ook vertrouwelijk overleggen met een vertrouwenspersoon.