Meldpunt Integriteit Defensie

Defensie wil als organisatie recht doen aan alle mensen en organisaties waarmee en waarvoor ze werkt. Zo wil Defensie een integere organisatie zijn.

Integer

Bij Defensie staat integriteit hoog in het vaandel. Intimidatie, corruptie, vriendjespolitiek, oneigenlijk gebruik van bevoegdheden en ander ongewenst gedrag tolereert de krijgsmacht niet. Daarom streeft Defensie naar zo min mogelijk schendingen en wil ze ook alle schendingen weten.

Contact met meldpunt

Wat u kunt melden bij het meldpunt:

  • ongewenst gedrag (of een vermoeden daarvan);
  • een klacht over ongewenst gedrag;
  • een melding of klacht over een andere integriteitsschending.

Dit kan telefonisch via: 0800-22 55 733. Vanuit het buitenland via: +31 70 414 33 00. Of via e-mail: meldpunt.integriteit.defensie@mindef.nl.

Zie ook