Klacht overlast radarstation Wier

Wilt u een klacht indienen over (geluids)overlast van het radarstation van Defensie in Wier? Dat kan met onderstaand formulier.

Klachtenformulier radarstation

Geslacht *

Klachtgegevens

(uu:mm)

Reactie *

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw klacht te behandelen en om eventueel contact met u op te nemen. Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens op de website vindt u in de ‘Privacyverklaring Defensie.nl’.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy'.

Akkoordverklaring *