Klacht Artillerie Schietkamp 't Harde

Nederlandse militairen oefenen op het Artillerie Schietkamp (ASK) 't Harde met verschillende wapens. Dit kan schade of geluidsoverlast veroorzaken. U kunt dit melden bij de klachtenlijn van het ASK, telefoon: (0525) 65 77 00.

Klachtenlijn ASK

Bij de klachtenlijn ASK kunt u schade of geluidsoverlast melden. Het ASK doet hier dan onderzoek naar. Ook probeert het ASK voortaan de schade en overlast te voorkomen. U kunt de klachtenlijn ASK bellen: telefoon (0525) 65 77 00. U kunt hier ook aangeven om door een e-mail vooraf gewaarschuwd te worden voor geluidsoverlast. Dit naast de vermeldingen in de plaatselijke kranten en bij de gemeentehuizen.