Onderscheidingen vormen een officiële blijk van erkenning en waardering. Voor die mensen die door de overheid zijn uitgezonden en ingezet. De onderscheiding wordt vaak uitgereikt in de vorm van een medaille, ereteken of insigne. Sommige decoraties worden geregeld uitgereikt, terwijl andere zeldzaam zijn. Ze staan allemaal beschreven in het Handboek Onderscheidingen.