Handboek Onderscheidingen

In het Handboek Onderscheidingen staan verwijzingen naar wetten, Koninklijke en ministeriële besluiten, toelichtingen, richtlijnen en procedures over decoraties die voor het ministerie van Defensie van belang zijn.