Handboek Onderscheidingen

In het Handboek Onderscheidingen staan verwijzingen naar wetten, Koninklijke en ministeriële besluiten, toelichtingen, richtlijnen en procedures over decoraties die voor het ministerie van Defensie van belang zijn. Het handboek is in 2014 voor het laatst bijgewerkt.