Downloads

Handboek Onderscheidingen

In het Handboek Onderscheidingen staan verwijzingen naar wetten, Koninklijke en ministeriële besluiten, toelichtingen, richtlijnen en procedures over decoraties die voor het ministerie van Defensie van belang zijn.

Defensie beschermt wat ons dierbaar is.