Veel (ex)-militairen dienden Nederland bij (vredes)missies. Bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Maar ook tijdens missies zoals in Irak en Afghanistan. Daarbij deden deze veteranen onuitwisbare ervaringen op. De Nederlandse staat is de veteranen zeer dankbaar. En laat dat blijken met beleid dat zich richt op zorg en erkenning en waardering.