Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen

(Oud)-militairen komen in aanmerking voor het Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen als zij tussen 1956 en 1988 minstens 30 dagen aaneengesloten in het buitenland zijn ingezet voor vredesafdwingende of vredeshandhavende taken van de Verenigde Naties (VN). Het draaginsigne wordt namens de minister van Defensie door de Commandant der Strijdkrachten toegekend.

Het gaat voor Nederlandse militairen om de missies:

  • Libanon (UNIFIL en UNOGIL);
  • Egypte (UNEF-1);
  • Congo (UNOC);
  • Yemen (UNYOM);
  • India/Pakistan (UNIPOM);
  • Syrië/Jordanië (UNTSO).

Aanvragen

Aanvragen van het draaginsigne kan door de (oud)-militair zelf of door een nabestaande via het volgende e-mailadres: onderscheidingen@mindef.nl. Het draaginsigne Nobelprijs VN-militairen wordt eenmalig toegekend.

Achtergrond

In 1988 werd de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt aan 13 VN-vredesmachten voor de periode 1948-1988. Hierop gebaseerd en als erkenning voor de Nederlandse (oud-)militairen die in deze periode namens Nederland zijn uitgezonden, besloot de toenmalige minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert het nieuwe draaginsigne in te stellen.

Onderscheiding

Het draaginsigne is cirkelvormig en gemaakt van mat bronskleurig metaal. De voorzijde toont in reliëf de beeltenis van de United Nations Service Medal met de letters 'VN'. Hierbinnen is de beeltenis van Alfred Nobel geplaatst met links de tekst 'ALFR. NOBEL' en rechts de tekst 'NAT. MDCCCXXXIII OB. MDCCCXCVI'.

Ingesteld in 2015

Het Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen is bij Ministerieel Besluit van 16 februari 2015 ingesteld.