De bijna 60.000 militairen en burgers die werken voor Defensie vormen het belangrijkste kapitaal van de krijgsmacht. Zij werken voor een veelzijdige werkgever maar het werken bij Defensie stelt wel hoge eisen aan deze medewerkers. Daarom schenkt Defensie veel aandacht aan hen en aan hun thuisfront.