Bronzen Leeuw

Militairen die zich in de strijd tegenover de vijand hebben onderscheiden met bijzonder moedig gedrag en beleidvolle daden, komen in aanmerking voor de Bronzen Leeuw. Alleen de koning kan deze onderscheiding toekennen, aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden.

Ingesteld in 1944

De Bronzen Leeuw is bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1944 door koningin Wilhelmina ingesteld en naderhand aangevuld bij Koninklijk Besluit van 9 november 1944.