Kruis van Verdienste

Het Kruis van Verdienste is bestemd voor Nederlanders en niet-Nederlanders die zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden hebben onderscheiden en daarmee het belang van het koninkrijk hebben gediend. De onderscheiding wordt toegekend door de koning.

Ingesteld in 1941

Het Kruis van Verdienste is bij Koninklijk Besluit van 20 februari 1941 door koningin Wilhelmina in Londen ingesteld en laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 10 april 1946.