Nieuw-Guinea Herinneringskruis

Het Nieuw-Guinea Herinneringskruis was bestemd voor Nederlandse militairen van de 3 krijgsmachtonderdelen. Zij moeten tussen 28 december 1949 en 23 november 1962 minimaal 3 maanden in dienst zijn geweest in het voormalige Nederlands-Nieuw-Guinea of de daaromheen liggende wateren. Het herinneringskruis wordt uitgereikt door de minister van Defensie.

In het begin van de 21e eeuw werden de criteria voor toekenning verruimd en zo kwam een kleine groep veteranen alsnog voor het kruis in aanmerking.

Ingesteld in 1962

Het Nieuw-Guinea Herinneringskruis werd op 29 september 1962 in een Koninklijk Besluit door koningin Juliana ingesteld.