300 herinneringsmedailles voor versterking Europese oostgrens in Litouwen

300 militairen hebben vandaag hun Herinneringsmedaille Internationale Missies (HIM) ontvangen voor hun deelname aan een NAVO-missie in Litouwen. Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten viceadmiraal Boudewijn Boots reikte de medailles uit in een evenementenhal in Gorinchem.

Boots prees de militairen voor hun optreden bij enhanced Forward Presence. Met deze missie versterkt de NAVO de Europese oostgrens. Dit naar aanleiding van het zorgwekkende optreden van Rusland.

“Met deze missie laten we aan de Litouwers zien dat we er voor ze zijn”, aldus Boots. “En aan Rusland laten we zien dat we bereid – en in staat zijn – om ons grondgebied te verdedigen. Dat schrikt af. Jullie hebben daar je steentje aan bijgedragen.” 

Waardering

De herinneringsmedailles zijn bedoeld voor militairen die tenminste 30 dagen onafgebroken aan een missie hebben deelgenomen. Op die manier spreekt Defensie haar waardering uit voor de militairen die vaak onder moeilijke omstandigheden hun werk doen.

Boots refereerde aan die omstandigheden. Bij de missie in Litouwen bereidden de deelnemers zich voor op een grootschalige aanval vanuit het oosten. “Het beoefenen van dergelijk grootschalig optreden hebben we lange tijd niet meer gedaan. Dat bleek bijvoorbeeld toen jullie een loopgravenstelsel in Rukla moesten aanleggen”, aldus Boots.

“Een netwerk van diepe geulen die het mogelijk maakt om te schuilen voor vijandelijk vuur en waardoor militairen zich ongezien kunnen verplaatsen. De oorlog in Oekraïne maakt pijnlijk duidelijk dat deze manier van optreden nog steeds essentieel is.” 

Sneeuw en ijs

Maar er waren meer uitdagende situaties voor de militairen. Zo oefenen ze ook met gevechtssituaties in sneeuw en ijs. “Onder professionele begeleiding van de Noren hebben jullie geleerd om inzetbaar te blijven in de kou”, aldus Boots. “Dit inclusief de beruchte wakduik. Behalve leerzaam was dit een unieke ervaring.”

Niet alleen de militairen ontvingen een blijk van waardering en erkenning, maar ook hun thuisfront. Als dank voor steun tijdens de uitzending kregen de familieleden van militairen een draagspeld in de vorm van een anjer. Voor de kinderen was er de speciale kindermedaille.