Mobilisatie-Oorlogskruis

Het Mobilisatie-Oorlogskruis was bestemd voor militairen en oud-militairen, die na 6 april 1939 en voor 20 mei 1940 ten minste 6 maanden in dienst waren. Of voor hen die na 9 mei 1940 en voor 19 mei 1940 in dienst waren buiten vijandelijk of door de vijand bezet gebied. De onderscheiding wordt toegekend door de minister van Defensie.

Ook in aanmerking kwamen militairen en oud-militairen die na 30 augustus 1939 en voor 3 september 1945 ten minste 6 maanden dienst deden aan boord van een onder Nederlandse vlag opererend schip of vliegtuig. Hierbij moest wel het belang van de Nederlandse staat worden gediend. Tot slot konden zij die niet hieronder vielen, maar die wel gedurende de oorlog in het belang van het Koninkrijk militaire werkzaamheden verrichtten, hiervoor in aanmerking komen. Lees alle voorwaarden voor de toekenning van het Mobilisatie-Oorlogskruis in het Handboek Onderscheidingen.

Dat veel gemobiliseerde militairen in aanmerking kwamen voor dit oorlogskruis is nooit tot de Nederlanders doorgedrongen. Daarom wordt het Mobilisatie-Oorlogskruis tot op heden nog steeds aan inmiddels hoogbejaarde veteranen toegekend. De minister kan de onderscheiding ook postuum toekennen.

Ingesteld in 1948

Het Mobilisatie-Oorlogskruis is ingesteld door koningin Wilhelmina in een Koninklijk Besluit van 11 augustus 1948. Op 1 december 1992 is er een wijziging gekomen op het instellingbesluit.

Aanvraagformulier

Denkt u in aanmerking te komen voor deze onderscheiding? Ga naar het aanvraagformulier toekenning Mobilisatie-Oorlogskruis.