Symbolische erkenning

Militaire onderscheidingen vormen een officiële blijk van erkenning en waardering. De versierselen worden door militairen zichtbaar gedragen op het uniform en zijn daarmee een belangrijk instrument van personeelszorg. Het toont waardering voor de inzet en de omstandigheden waaronder die plaatsvond.

Herinnering aan ervaringen

Voor de ontvanger heeft een onderscheiding vaak een persoonlijke betekenis. Het is een herinnering aan ervaringen, waar alleen een symbolische erkenning recht aan doet.

Vergroot afbeelding Koninklijke onderscheiding.
Koninklijke onderscheiding.

Elkaar herkennen

Vooral bij herdenkingen en reünies spelen onderscheidingen een belangrijke rol. Veteranen herkennen elkaar bijvoorbeeld aan de knoopsgatversierselen of draagspelden. Ze zien wie veteraan is en wie aan dezelfde operaties heeft deelgenomen.

Ook gaat in militaire kringen een stimulerende werking uit van de zichtbaar gedragen onderscheiding. Het is een goede militaire traditie om te laten zien dat men zich op eervolle wijze heeft ingezet. Vroeger voor Vorst en Vaderland, tegenwoordig ook namens de Nederlandse regering voor de internationale rechtsorde.