Sociaalwetenschappelijk onderzoek

Defensie werkt continu aan het verbeteren van geleverde zorg, producten en diensten. Kennis en kennisontwikkeling spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom doet Defensie onderzoek onder Defensiepersoneel. De afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) houdt zich hiermee bezig. Op basis van de onderzoeksresultaten kan Defensie nieuw beleid maken of het bestaand beleid bijstellen. TOS combineert de uitkomsten van onderzoek met gegevens vanuit de personeelssystemen.

Het sociaalwetenschappelijk onderzoek van TOS bestaat uit 3 programma’s:

 • Imago en Instroom.
 • Werk en Beleving.
 • Uitstroom en Mobiliteit.

Imago en Instroom

Het programma Imago en Instroom geeft inzicht in factoren en processen die van invloed zijn op de instroom en het voortijdig verloop van Defensiepersoneel. Het programma bestaat uit de volgende deelprojecten:

 • Imagomonitor.
 • Monitor Veiligheid en Vakmanschap.
 • Verbetering Psychologische Selectie.
 • Monitor Ervaringen en Uitval Initiële opleidingen. 

Werk en Beleving

Het programma Werk en Beleving geeft inzicht in factoren en processen die van invloed zijn op de werkbeleving van Defensiepersoneel. Het programma bestaat uit de volgende deelprojecten:

 • Werkbeleving (PICTURE en Monitor Mening van de Medewerker).
 • Moreel.
 • Onderzoek na missie of inzet.
 • Monitor Leiderschap.

Uitstroom en Mobiliteit

Het programma Uitstroom en Mobiliteit geeft inzicht in de redenen van uitstroom en hoe personeel de bemiddeling en begeleiding bij uitstroom ervaart. Het programma bestaat uit de volgende deelprojecten:

 • Doorlopend Dienstverlatersonderzoek Defensie (D3).
 • Klanttevredenheidsonderzoek begeleidings- en bemiddelingstraject SBK 2012-2016.