Sociaalwetenschappelijk onderzoek

Defensie werkt continu aan het verbeteren van geleverde zorg, producten en diensten. Kennis en kennisontwikkeling spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom doet Defensie onderzoek onder Defensiepersoneel. De afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) houdt zich hiermee bezig. Op basis van de onderzoeksresultaten kan Defensie nieuw beleid maken of het bestaand beleid bijstellen. TOS combineert de uitkomsten van onderzoek met gegevens vanuit de personeelssystemen.

Het sociaalwetenschappelijk onderzoek van TOS bestaat uit 3 programma’s:

  • Draagvlak en Instroom.
  • Werk en Beleving.
  • Uitstroom en Mobiliteit.

Draagvlak en Instroom

Het programma Draagvlak en Instroom geeft inzicht in factoren en processen die van invloed zijn op de instroom en het voortijdig verloop van Defensiepersoneel. Het programma bestaat uit de volgende deelprojecten:

  • Draagvlakmonitor.
  • Monitor Veiligheid en Vakmanschap.
  • Monitor Mening van de Militaire Leerling (M3L).

Werk en Beleving

Het programma Werk en Beleving geeft inzicht in factoren en processen die van invloed zijn op de werkbeleving van Defensiepersoneel. Het programma bestaat uit de volgende deelprojecten:

  • Werkbeleving (WERKblik en Monitor Mening van de Medewerker).
  • Moreelonderzoek.
  • Onderzoek na missie of inzet.

Uitstroom

Het programma Uitstroom geeft inzicht in de redenen van uitstroom en hoe Defensiepersoneel de bemiddeling en begeleiding bij uitstroom ervaart. Het programma bestaat uit het Doorlopend Dienstverlatersonderzoek Defensie (D3).