Compensatie door Defensie vanwege ophogen AOW-leeftijd

Door het ophogen van de AOW-leeftijd kunnen voormalig burgermedewerkers en militairen te maken krijgen met een ‘AOW-gat’. Daardoor ontvangt iemand vanaf zijn 65e een bepaalde tijd nog geen AOW-uitkering van het Rijk (de Sociale Verzekeringsbank), terwijl bijvoorbeeld het wachtgeld of de UGM-uitkering is gestopt. Het kabinet heeft besloten de compensatie van het AOW-gat te verhogen van 90% naar 100%. Inmiddels is duidelijkheid over wanneer de verhoogde AOW-gatcompensatie wordt uitbetaald.