Veiligheid bij Defensie

Defensie vindt het belangrijk om veilig te werken. Niet voor niets is veiligheid een van de basiswaarden in de gedragscode en -regels Defensie. Veiligheid in het dagelijkse werk, bij oefeningen en tijdens operationele inzet. Op dit moment neemt Defensie maatregelen om de veiligheid voor haar medewerkers te verbeteren. Deze volgen uit het plan van aanpak Een veilige Defensieorganisatie en het plan van aanpak Sociale veiligheid.