Arbeidsvoorwaarden

Defensie en de vakbonden voor Defensiepersoneel maken afspraken over arbeidsvoorwaarden. Die gaan onder meer over salaris, loopbaanbeleid en pensioen.

Arbeidsvoorwaardenakkoord 2024

Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord 2024 is 12 december 2023 getekend. Het loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Defensiemedewerkers kregen per 1 januari 2024 een loonsverhoging van 7%. Ook kreeg iedereen die op 1 januari 2024 in dienst was een eenmalige uitkering van € 1.500 bruto. Dat zijn Defensie en de vakbonden vrijdag 3 november 2023 overeengekomen in de loonafspraken over 2024.