Diensten Geestelijke Verzorging

De Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) dragen bij aan het (geestelijk) welbevinden van militairen, burgerpersoneel, veteranen en het thuisfront, en aan de moraliteit van de krijgsmacht als geheel. Het vormingscentrum Landgoed Beukbergen geeft groepen de mogelijkheid tot bezinning.

Zingeving en ethiek

De DGV dragen bij aan het (geestelijk) welbevinden van militairen, overig Defensiepersoneel, veteranen en het thuisfront door:

  • zichtbaar aanwezigheid op de werkvloer (ook tijdens oefeningen en uitzendingen);
  • persoonlijke contacten en begeleiding;
  • groepswerk (onder meer op vormingscentrum Beukbergen);
  • bezinningsdiensten;
  • kerkelijke vieringen.   

Verder signaleren de Diensten Geestelijke Verzorging knelpunten en adviseren zij over de oplossing hiervan. Zingeving en ethiek staan centraal bij de activiteiten en taken van de Diensten Geestelijke Verzorging.

Kenniscentrum

De diensten zijn ook het levensbeschouwelijk kenniscentrum. Zij ondersteunen commandanten met het oog op onderwijs, vorming en voorlichting bij Defensie. 

Religie en levensbeschouwing

De geestelijk verzorgers bij Defensie handelen vanuit een katholieke, protestantse, humanistische, joodse, hindoe, islamitische of boeddhistische traditie, opleiding en vorming.

Zendende instanties

De aalmoezeniers, predikanten, raadslieden, rabbijnen, pandits, imams en boeddhisten werken bij de krijgsmacht namens een zendende instantie.

Meer informatie over deze instanties staat op hun websites: