Militaire oorlogs- en dienstslachtoffers

Het militaire beroep is avontuurlijk en uitdagend, maar brengt ook risico’s met zich mee. Militairen kunnen door hun werk blijvend lichamelijk invalide of psychisch beschadigd raken. Bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval of tijdens een missie.

Let op: heeft u als militair oorlogs- of dienstslachtoffer een brief ontvangen om uw e-mailadres door te geven? Dat kan via het formulier onderaan deze pagina.

Soorten arbeidsongevallen

Bij Defensie zijn er 3 soorten arbeidsongevallen:

  • Oorlogsslachtoffers. Dit zijn militairen die hun blijvende invaliditeit oplopen tijdens een uitzending.
  • Dienstslachtoffers zijn militairen die gewond raken tijdens het uitoefenen van de militaire dienst onder bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld parachutespringen of het ruimen van een explosief.
  • Slachtoffer door bedrijfsongeval. Denk hierbij aan een ongeval zoals medewerkers bij andere bedrijven kan overkomen.

Ondersteuning mogelijk

Nederland kent 12.500 militaire oorlogs- en dienstslachtoffers (MOD’ers). Zij staan geregistreerd bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds/Bureau Bijzondere Regelingen Defensie (ABP/BRD).

Voor deze mensen heeft Defensie een uitgebreid zorgpakket. Dat gaat via het Veteranenloket, waar ook alle MOD’ers terecht kunnen. Dat is zo vastgelegd in de Veteranenwet. Zij kunnen bijvoorbeeld terecht voor een invaliditeitspensioen of hulpmiddelen zoals een rolstoel, hoortoestellen of prothesen. Ook voor revalidatie, re-integratie en maatschappelijke zorg is ondersteuning mogelijk.

MOD-dagen: erkenning en waardering

Als MOD’er ontvangt u 1 keer in de 2 jaar een uitnodiging om een MOD-dag bij te wonen met uw partner/begeleider. Het ene jaar is West-Nederland aan de beurt, het andere jaar Oost-Nederland. Het ministerie van Defensie organiseert deze dagen samen met het ABP. De dagen zijn bedoeld als erkenning en waardering voor uw inzet.

Geef uw e-mailadres door voor uitnodiging MOD-dagen

Defensie heeft uw e-mailadres nodig om u op de hoogte te houden van activiteiten, zoals de MOD-dagen. Vul daarom onderstaande contactgegevens in. Ook wijzigingen kunt u hier doorgeven.

Als u zich niet registreert kunnen wij u niet meer bereiken voor activiteiten. U mist dan ook nieuws vanuit Defensie over militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en uitnodigingen voor de MOD-dagen.

Contactgegevens activiteiten/MOD-dagen

Met deze gegevens weet Defensie zeker dat u MOD’er bent.

Alleen invullen als u niet in Nederland woont.
Vul hier het werknemer-ID, registratienummer of marinenummer in. Wanneer niet bekend vult u in: geboortedatum
Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om informatie met u te delen over militaire oorlogs- en dienstslachtoffers. We delen uw gegevens niet met derden en bewaren uw contactgegevens zolang als nodig om u te kunnen bereiken. Of tot het moment dat u vraagt uw contactgegevens te verwijderen. Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens op de website vindt u in de ‘Privacyverklaring Defensie.nl’.

Akkoordverklaring(verplicht)

Informatie op ABP-website

Meer informatie over MOD’ers vindt u op de speciale pagina’s van het ABP.