Defensie is verantwoordelijk voor de geneeskundige zorg voor al het actief dienend militair personeel. In Nederland en tijdens missies. Daarom heeft Defensie eigen ziekenboegen, medische opleidingen en voorraden, een eigen ziekenhuis en een militaire zorginspectie.