Hulp bij vinden ander werk

Defensiepersoneel wil of moet soms de loopbaan buiten Defensie voortzetten. Bijvoorbeeld na een reorganisatie. De adviseurs van de Begeleidings- en bemiddelingsorganisatie (BBO) begeleiden de medewerker bij het vinden van een andere baan.  

Intakegesprek met BBO

Defensie meldt medewerkers die de krijgsmacht gaan verlaten aan bij de BBO. Dit zijn werknemers die regulier met ontslag gaan en mensen die overtollig zijn door bijvoorbeeld een reorganisatie. De BBO nodigt de kandidaat uit voor een intakegesprek. Als het nodig is maakt de kandidaat een competentietest of een beroepskeuzetest.

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Op basis van de beschikbare informatie maakt de BBO-adviseur een persoonlijk uitstroomplan. Daarna volgt de echte arbeidsbemiddeling, die voor een groot deel is uitbesteed aan een externe bemiddelingspartner.  

Een passende, nieuwe baan vinden

Arbeidsbemiddeling heeft als doel het vinden van een nieuwe baan direct na het ontslag bij Defensie. Deze baan moet passend zijn en uitzicht bieden op verdere ontwikkeling van de medewerker. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. De adviseur van BBO en de externe partner ondersteunen het proces. 

Contact met BBO

Kromhout Kazerne
Gebouw K1, 1e etage  
Herculeslaan 1
3584 AB Utrecht

Telefoon: (030) 218 66 10  
E-mail: BBO@mindef.nl 

Meer informatie

Meer informatie over begeleiding door Defensie bij baanverlies bij de krijgsmacht staat in het Sociaal Beleidskader Defensie 2012 – 2016.