Hulp bij vinden ander werk

Defensiepersoneel wil of moet soms de loopbaan buiten Defensie voortzetten. Bijvoorbeeld na een reorganisatie of als een contract niet wordt verlengd. De adviseurs van de afdeling Employability en Reservisten begeleiden de medewerker bij het vinden van een andere baan. 

Intakegesprek met Employability

Defensie meldt medewerkers die de krijgsmacht gaan verlaten aan bij de afdeling Employability en Reservisten. Dit zijn werknemers die regulier met ontslag gaan en mensen die overtollig zijn door bijvoorbeeld een reorganisatie. Employability en Reservisten nodigt de kandidaat uit voor een intakegesprek. Als het nodig is maakt de kandidaat een competentietest of een beroepskeuzetest.

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Op basis van de situatie en beschikbare informatie maakt de Employability-adviseur een persoonlijk uitstroomplan. Daarna volgt de echte begeleiding en bemiddeling naar werkgevers buiten Defensie.  

Een passende, nieuwe baan vinden

Begeleiding en bemiddeling heeft als doel het vinden van een nieuwe baan direct na het ontslag bij Defensie. Deze baan moet passend zijn en uitzicht bieden op verdere ontwikkeling van de medewerker. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. De adviseurs van Employability en Reservisten ondersteunen het proces.

Contact met de afdeling Employability en Reservisten

Via het Ondersteunings- en Informatie Centrum (OIC) kunt u vragen naar de afdeling Employability en Reservisten.
Telefoon: (088) 950 14 16
E-mail: Employability@mindef.nl

Meer informatie

Meer informatie over begeleiding door Defensie bij baanverlies bij de krijgsmacht staat in het Sociaal Beleidskader Defensie 2012 – 2016.