Bedrijfsmaatschappelijk werk helpt

Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) biedt hulp aan alle medewerkers van Defensie. Ook het thuisfront, veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers kunnen BMW om hulp vragen.

Bedrijfsmaatschappelijk werk helpt met verschillende problemen

De bedrijfsmaatschappelijk werkers zijn in dienst van Defensie. Zij vormen een vangnet van onafhankelijke, professionele en betrokken dienstverlening, hulp en zorg. Bijvoorbeeld wanneer:

  • een partner in een uitzendgebied zit en er dringend contact nodig is;
  • een Defensiemedewerker een probleem heeft met een collega of leidinggevende en er zelf niet uitkomt;
  • het werk problemen veroorzaakt in de relatie van een Defensiemedewerker;
  • Defensiemedewerkers de draad moeilijk op kunnen pakken na een uitzending;
  • Defensiemedewerkers lichamelijke, psychische of andere klachten hebben door het werk.  

De betrokkene houdt regie bij bedrijfsmaatschappelijk werk

Een bedrijfsmaatschappelijk werker brengt in een intakegesprek samen met de betrokkene het probleem in kaart. Hierna volgen meer afspraken om de situatie te verbeteren. Hierbij respecteren de medewerkers altijd de privacy en houdt de betrokkene altijd zelf de regie.

Contact met BMW

Tijdens kantooruren is het BMW-loket bereikbaar op (088) 950 50 10.

Noodsituaties
Defensiemedewerkers, thuisfront, veteranen, dienst- en oorlogsslachtoffers kunnen 24 uur per dag hulp krijgen bij noodsituaties. Bel daarvoor de hulpverleningslijn: 0900-415 55 55.