Bezwaar indienen tegen een besluit van Defensie

U kunt bezwaar maken tegen een besluit dat is genomen door Defensie. Hier leest u hoe u dit doet. Bezwaar maken kan op deze pagina alleen tegen besluiten over personeelszaken (bijvoorbeeld functietoewijzing, schorsing, ontslag), de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) en van de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA).

Vooraf contact als u vragen heeft over een besluit

Vindt u het besluit niet duidelijk? Denkt u dat er een fout is gemaakt? Of bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u het beste eerst contact opnemen met de schrijver (steller) van het besluit. Gegevens van de steller of afdeling die het behandelt vindt u terug op het besluit. Misschien dat een formele procedure dan niet nodig is. Bijvoorbeeld omdat u of Defensie na het contact de zaak anders bekijkt.

Waar moet u op letten bij het indienen van een bezwaarschrift?

  • Zorg dat uw bezwaar op tijd binnen is. Anders behandelt Defensie uw bezwaar niet.
    • Een bezwaarschrift moet u versturen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Als u (militair of burgermedewerker) in deze periode vanwege de dienst in het buitenland bent, moet het binnen 13 weken.
    • Denkt u niet genoeg tijd te hebben voor het bezwaarschrift of bent u nog in overleg met de steller van het besluit? Stuur dan een voorlopig bezwaarschrift op. Geef daarin aan dat u uw bezwaar op een later moment aanvult.
  • Voeg alle documenten toe die belangrijk zijn voor de behandeling van uw bezwaar.

Online indienen bezwaar

U kunt uw bezwaar versturen met onderstaand formulier. Verdere informatie over de behandeling van uw bezwaar krijgt u van het Dienstencentrum Juridische Dienstverlening.

Bezwaarschrift indienen

_______

Ook wel Peoplesoftnummer

Wij nemen graag telefonisch contact met u op om het bezwaarschrift met u te bespreken

_______

Wij nemen graag telefonisch contact met u op om het bezwaarschrift met u te bespreken

_______

Voor wie dient u bezwaar in?

Ook wel Peoplesoftnummer

Uw eigen gegevens

Wij nemen graag telefonisch contact met u op om het bezwaarschrift met u te bespreken

Als u bezwaar maakt namens iemand anders, kunt u gevraagd worden om een machtiging te overleggen. U kunt hier alvast een machtiging uploaden. (maximaal 5 MB).

Voor Defensiemedewerkers: het liefst uw Defensie e-mailadres

Upload hier het besluit waartegen u bezwaar maakt (maximaal 5 MB).

U kunt hier uw ondertekende bezwaarschrift uploaden (maximaal 5 MB).

Beschrijf kort en zakelijk waarom u het niet eens bent met het besluit. Dit zijn de zogenaamde 'gronden van het bezwaar'. U kunt tijdens de bezwaarprocedure uw gronden nog aanvullen. Als u een bezwaarschrift heeft geüpload, kunt u daar in dit veld naar verwijzen.

U kunt hier eventueel een bijlage uploaden (maximaal 5 MB).

U kunt hier eventueel een bijlage uploaden (maximaal 5 MB).

Ik geef toestemming om de correspondentie in de bezwaarprocedure per e-mail te laten verlopen

Defensie gebruikt het door u opgegeven e-mailadres.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Defensie gebruikt uw persoonsgegevens om uw bezwaarschrift te behandelen. En om contact met u op te nemen. Defensie deelt uw persoonsgegevens niet met anderen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Defensie gebruikt uw gegevens om uw bezwaarschrift te behandelen. En om met u in contact te komen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw bezwaarschrift wordt door medewerkers van Defensie behandeld. Defensie deelt uw persoonsgegevens niet met anderen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Defensie bewaart uw gegevens zolang als nodig is om uw bezwaarschrift te behandelen. Daarna vernietigt Defensie uw gegevens.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy'.

Akkoordverklaring *