Vlooteenheden

De schepen bij de marine heten ook wel vlooteenheden. Er zijn 3 categorieën vlooteenheden: grote bovenwatereenheden, kleine bovenwatereenheden en onderwatereenheden.

Zijner Majesteits

Als schepen bij de marine in dienst komen, krijgen ze de toevoeging Zr.Ms. (Zijner Majesteits) voor hun naam. Ze varen voor de koning. Als het staatshoofd geen koning is maar een koningin, krijgen alle schepen de toevoeging Hr.Ms. (Harer Majesteits).

Waar komt de naam van een schip vandaan?

Schepen zijn vernoemd naar historische personen, zeehelden en steden of provincies. Of bij de onderzeeboten naar zeedieren. Bijvoorbeeld:

 • De fregatten Van Speijk, Tromp en De Ruyter dragen de naam van een Nederlandse zeeheld. Het Joint logistic Support Ship heeft de naam Karel Doorman en zeeheld Johan de Witt ziet zijn naam terug op een amfibisch transportschip.
 • Het luchtverdedigings- en commandofregat De Zeven Provinciën is vernoemd naar het vlaggenschip van admiraal De Ruyter (1607-1676).
 • De mijnenjagers zijn vernoemd naar kleine en middelgrote steden in Nederland.
 • De patrouilleschepen dragen de naam van Nederlandse provincies.
 • De onderzeeboten hebben de naam van een zeedier.

Wat betekent de letter op de boeg van een schip?

Schepen van NAVO-landen worden aangeduid met een letter, gevolgd door een cijfercombinatie. De letter:

 • F staat voor fregat;
 • M staat voor mijnenbestrijdingsvaartuig; 
 • L staat voor landingsvaartuig; 
 • P staat voor patrouilleschip; 
 • A staat voor auxiliary ofwel hulpschip, zoals de bevoorradingsschepen; 
 • Y staat voor yard, ofwel werf. Vaartuigen met een Y zijn werkboten in een haven of op een werf.

Grote bovenwatereenheden

De marine heeft de volgende grote bovenwatereenheden:

 • 6 fregatten, waaronder 2 multipurposefregatten en 4 luchtverdedigings- en commandofregatten;
 • 2 amfibische transportschepen, ook wel landing platform docks (LPD's) genoemd;
 • 1 logistiek ondersteuningsschip;
 • 4 patrouillevaartuigen, ook wel Ocean-going Patrol Vessels (OPV's) genoemd.

Kleine bovenwatereenheden

De marine heeft de volgende kleine bovenwatereenheden:

 • 4 mijnenbestrijdingsvaartuigen;
 • 2 hydrografische opnemingsvaartuigen;
 • 1 torpedowerkschip;
 • 1 ondersteuningsvaartuig in het Caribisch gebied;
 • 1 zeilend opleidingsschip;
 • 1 marineopleidingsvaartuig;
 • 4 duikvaartuigen.

Onderwatereenheden

De marine heeft de volgende onderwatereenheden:

 • 3 onderzeeboten van de Walrusklasse.