Zr.Ms. Johan de Witt

Zr.Ms. Johan de Witt is een amfibisch transportschip. Het vormt een combinatie van een vliegveld, haven, parkeergarage, ziekenhuis, hotel en communicatiecentrum. 

Amfibisch transportschip

Zr.Ms. Johan de Witt is een van de 2 amfibische transportschepen. Zr.Ms. Rotterdam is het zusterschip. Ze worden ook wel Landing Platform Docks (LPD) genoemd. Snelle boten en helikopters transporteren eenheden en materieel naar en van het vasteland of andere schepen. Net als Zr.Ms. Rotterdam kan het een volledig bataljon mariniers en materieel vervoeren. Daarnaast heeft het LPD uitgebreide faciliteiten voor commandovoering vanaf het schip.

Op de boeg staat de NAVO-aanduiding van het landingsvaartuig: L801.

Video: Amfibische transportschepen

De amfibische transportschepen van de Koninklijke Marine zijn de schakel tussen zee- en landoperaties. En zorgen dat mariniers op de grens van water en land kunnen opereren. Zr.Ms. Rotterdam en Johan de Witt leveren vanaf zee ondersteuning aan amfibische operaties. Hun hoofdtaak is het aan land brengen van 600 gevechtsklare mariniers. Ook dienen ze als commandoplatform voor grootschalige amfibische operaties en operaties op zee. Ze kunnen ook worden ingezet in conflictsituaties, bijvoorbeeld voor evacuaties of het bieden van humanitaire noodhulp.

De schepen zijn vliegveld, haven, parkeerplaats en ziekenhuis in een. Met een ruim helikopterdek waar 2 helikopters tegelijkertijd kunnen opereren. Een groot inwendig dok waar mariniers met landingsvaartuigen en rubberboten in en uit kunnen varen. Een voertuigendek met ruimte voor zo'n 2 kilometer aan voertuigen. En een vrijwel volledig ziekenhuis met chirurgische capaciteit en intensive care.

In een wereld waar een groot deel van de bevolking leeft in verstedelijkte kustgebieden is het belangrijk om juist daar in te kunnen grijpen, wanneer nodig. De veelzijdige amfibische transportschepen van de Koninklijke Marine bieden deze mogelijkheid.

Geschiedenis Zr.Ms. Johan de Witt

  • Kiel gelegd: 18 juni 2003.
  • Te water gelaten: 13 mei 2006.
  • In dienst gesteld: 30 november 2007.

Voorgangers

De Johan de Witt kent geen voorgangers bij de marine met dezelfde naam.

Waar komt de naam vandaan?

Het Landing Platform Dock Johan de Witt is vernoemd naar raadspensionaris Johan de Witt.

In 1650 werd de superslimme Johan de Witt al op 28-jarige leeftijd benoemd tot raadspensionaris van Holland. In dat eerste stadhouderloze tijdperk ging het uitstekend met de Nederlanden. Heel behendig speelde hij Engeland en Frankrijk, Nederlands aartsvijanden na de oorlog met Spanje, tegen elkaar uit.

De Witt was onkreukbaar, krachtig en vooral doortastend en maakte Holland in de Gouden Eeuw tot een wereldmacht. Dat was vooral te danken aan de vloot, die hij flink liet versterken. In 1665 legde hij de Heren Staten, samen met admiraal De Ruyter, een plan voor om te komen tot de oprichting van een regiment zeesoldaten. Op 10 december 1665 werd bij resolutie het Regiment der Marine opgericht, het latere Korps Mariniers.

De raadspensionaris bemoeide zich ook met de opvoeding van Willem III, de latere stadhouder-koning. Toch voerde hij ook een anti-Oranjepolitiek die hem zeer impopulair maakte.

In 1672, het Rampjaar, ging alles mis. Het land werd aangevallen door Engelsen, Fransen en door Keulen. De Witt kreeg de schuld. "De regering was redeloos, het volk was radeloos en het land was reddeloos", werd er wel gezegd. Het volk schreeuwde vervolgens om terugkeer van de Prins van Oranje, Willem III. In deze massahysterie werd Johan's broer Cornelis opgepakt en gemarteld. Toen Johan hem opzocht in de Haagse Gevangenpoort werden hij en zijn broer Cornelis vermoord door het door de Oranjepartij opgehitste gepeupel.

Embleem

Het embleem toont in azuur een 17e-eeuws fregat van natuurlijke kleur. De tuigage komt uit de embleemrand. De spiegel is beladen met het wapen van Johan de Witt, in sinopel boven een haas, achtervolgd door een hazewind en beneden een brak, de kop gericht naar de haas. Alles van zilver. Het fregat vaart op een zee, bestaande uit een golvende schildvoet, golvend gedwarsbalkt van 3 stukken, zilver en azuur.